Konkurs Języka Angielskiego dla szkół ponadpodstawowych

Tegoroczną, już trzynasta odsłonę, Konkursu Języka Angielskiego dla szkół ponadpodstawowych, wygrał Jakub Cichy z Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie.

Jak co roku,  Studium Języków Obcych zaprosiło do zmagań językowych najbardziej utalentowanych uczniów naszego regionu wyłonionych  w wyniku pierwszego etapu konkursu w macierzystych placówkach. Komisja konkursowa sprawdzała wszystkie sprawności językowe uczestników – uczniowie rozwiązywali test gramatyczno-leksykalny z częścią sprawdzającą zrozumienie tekstu słuchanego i czytanego, potem finałowa dziesiątka pisała artykuł pt. „Klucz do szczęścia” . Na koniec oceniana była płynność i poprawność mówienia w części ustnej Konkursu.

Uczniowie i towarzyszący im nauczyciele zapoznali się również z ofertą edukacyjną PANS w Krośnie oraz egzaminów międzynarodowych w Wewnętrznym Ośrodku Egzaminacyjnym funkcjonującym w  naszej Uczelni.

Nagrodami ufundowanymi przez Rektora PANS prof. Zbigniewa Barabasza, British Council i wydawnictwo Oxford były vouchery na egzamin B2 First oraz książki językowe.

Finałowa piątka, która otrzymała vouchery to:

  1. Jakub Cichy –  z  Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie
  2. Anna Dąbrowska – z Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie
  3. Daria Biernacka – z I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle
  4. Radosław Łobaza – z Zespołu Szkół Mechanicznych
  5. Dawid Rajchel – z I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie

Już 17 czerwca wykorzystają swoje nagrody i wezmą udział w egzaminie B2 First organizowanym w naszym Wewnętrznym Ośrodku Egzaminacyjnym.

Więcej informacji na temat najbliższej sesji egzaminów międzynarodowych oraz zapisów na egzaminy B1 Preliminary i B2 First dla można uzyskać w Studium Języków Obcych.