Konferencja Uczniowie z uszkodzeniem słuchu w przedszkolu i szkole – wczoraj, dziś, jutro… – 27.05.2023

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie we współpracy z Zakładem Pedagogiki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie
zapraszają na IV konferencję naukowo-szkoleniową, z okazji 30-lecia istnienia Stowarzyszenia Uczniowie z uszkodzeniem słuchu w przedszkolu i szkole – wczoraj, dziś, jutro…