Konferencja prasowa w PANS – zmiana nazwy Uczelni

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie od 1 stycznia przekształciła się w Państwową Akademię Nauk Stosowanych. Tym samym Krosno stało się miastem akademickim. 2 stycznia odbyła się konferencja prasowa z udziałem władz uczelni i przedstawicielką studentów.

Ustawa z lipca 2021 roku Prawo o szkolnictwie wyższym dała możliwość przekształcenia najlepszych uczelni zawodowych spełniających określone kryteria w Akademie Nauk Stosowanych. Najważniejsze z nich to spełnienie określonych kryteriów jakościowych, czyli brak oceny negatywnej na jakimkolwiek kierunku studiów prowadzonych w uczelni akredytacji przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Konferencja prasowa w PANS

PANS w Krośnie to nie tylko zmiana nazwy Uczelni, ale rozwiązanie strategiczne, które dał ustawodawca. Ministerstwo wskazywało możliwość wyróżnienia uczelni zawodowych, jak również umocnienie ich pozycji nie tylko na rynku edukacyjnym, ale i w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Dla Uczelni zawodowej uzyskanie statusu akademii stanowi to nie tylko podniesienie prestiżu, ale także potwierdzenie słuszności podejmowanych w ostatnich kilku latach przez KPU działań.

Najistotniejszą zaletą reformy będzie możliwość samodzielnego prowadzenia studiów przygotowujących do zawodu nauczyciela (dotychczas wymagało to zawarcia porozumienia z uczelnią akademicką).

Rektor Zbigniew Barabasz podkreśla, że nowa nazwa – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie – doskonale pasuje do Uczelni zawodowej.

– Kładziemy szczególny nacisk na kształcenie praktyczne. Prowadzimy studia dualne we współpracy z firmami, przekazujemy swoim studentom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też wpajamy konkretne umiejętności zawodowe. Prowadzone przez nas badania naukowe mają charakter wdrożeniowy.

Konferencja prasowa w PANS

Krośnieńska Uczelnia jest najstarszą uczelnią zawodową na Podkarpaciu i jedyną w Krośnie. Przez lata ciężkiej pracy, zarówno kadry jak i studentów, stała się rozpoznawalną i prężnie działającą Uczelnią zawodową.  Wielokrotnie odnosiła sukcesy w różnych obszarach działalności. Pomimo pandemii i trudnego ekonomicznie i społecznie czasu, Uczelnia nieustannie rozwija się. Dowodem na to są kolejne inwestycje, czy też przystąpienie do ewaluacji jakości działalności naukowej. Obecnie Uczelnia podjęła współpracę z firmą INNERGO oraz Nokią w zakresie przygotowania innowacyjnego projektu utworzenia w niej zespołu laboratoriów 5G.