Konferencja Naukowa Forum Leśne

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej Forum Leśne „Stan ekosystemów leśnych a działalność człowieka w dobie zrównoważonego rozwoju”, która odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2024 roku w Rzeszowie.

Organizatorem konferencji jest Zakład Agroekologii i Użytkowania Lasu, Instytutu Nauk Rolniczych Ochrony i Kształtowania Środowiska, Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie oraz Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku.

W skład komitetu organizacyjnego weszła kierownik Zakładu Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak, prof. PANS. Dr inż. Marta Pisarek pełni funkcję sekretarza konferencji.

Szczegóły dotyczące konferencji:

https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/inst-nauk-rolnicz-ochrony-i-ksztalt-s/dzialalnosc-badawcza/konferencje-naukowe/konferencja-naukowa-forum-lesne