Kolejny sukces studentek ze SKN Twórczych Pedagogów – II miejsce na międzynarodowej konferencji

W 52. Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych organizowanym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztynie w dniach 26-27 czerwca 2023 r. uczestniczyły na miejscu 2 nasze studentki z SKN Twórczych Pedagogów – Ola Sienkowska i Angelika Prajzner. Nasze studentki prezentowały badania empiryczne na temat: Dziecięcy sposób rozumienia śmierci – zarys edukacyjnych badań w działaniu inspirowanych teorią L. S. Wygotskiego. Ich wystąpienie wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród słuchaczy i zyskało pochwały ze strony komisji naukowej, co skutkowało przyznaniem im II miejsca w sekcji Nauk Społecznych i Pedagogiki. Warto dodać, że w Seminarium brało udział 150. uczestników z piętnastu uczelni wyższych. Byli to reprezentanci między innymi: UWM w Olsztynie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Warto dodać, że na tej konferencji studentki złożyły do druku swój drugi artykuł, który zostanie opublikowany w jednym z tomów monografii pokonferencyjnej. To kolejny powód do dumy dla nich oraz dla ich opiekunki dr Małgorzaty Wójcik. Dzięki jej doświadczeniu, wsparciu i bezgranicznym zaangażowaniu, dziewczyny mogły wykorzystać swój pełny potencjał i zaprezentować PANS w Krośnie w najlepszym świetle. Należy dodać, że bez wsparcia ze strony PANS znakomity rozwój Studentek byłby niemożliwy. Gratulacje dla wspaniałych studentek, ich opiekunki i znakomitej Uczelni!