Studia pedagogiczne
IMG_2241
DSC_2081
DSC_2082
PlayPause
previous arrow
next arrow
Studia pedagogiczne
IMG_2241
DSC_2081
DSC_2082
previous arrow
next arrow

Studia pedagogiczne

Kierunek Pedagogika oferuje dwie specjalizacje po trzecim semestrze studiów:

 • Edukacja dorosłych i coaching pedagogiczny – Nowa specjalność!
 • Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną
 • Asystent osoby niepełnosprawnej z terapią pedagogiczną

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • domy pomocy społecznej,
 • placówki poradnictwa rodzinnego,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (placówki wsparcia dziennego, placówki prowadzące działalność na rzecz dziecka i rodziny, placówki interwencyjne, socjalizacyjne lub placówki typu rodzinnego),
 • ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,
 • ośrodki wsparcia,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • kluby i świetlice tworzone przez społeczności lokalne,
 • organizacje i stowarzyszenia pozarządowe zajmujące się rozwiązywaniem problemów funkcjonowania społecznego,
 • inne instytucje, w których niezbędne jest wykształcenie i wiedza pedagogiczna wzbogacona wiedzą socjologiczną i psychologiczną

Trzyletnie licencjackie studia na kierunku Pedagogika przygotowują do pracy na stanowisku pedagoga w instytucjach i placówkach prowadzących działalność na rzecz dziecka, rodziny i środowiska. W trakcie studiów student poznaje praktyczne i teoretyczne aspekty pracy pedagoga i nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej oraz zdobędzie umiejętności pracy z osobami wymagającymi pomocy, opieki i wsparcia oraz działań w zakresie terapii pedagogicznej, w celu wyeliminowania, bądź złagodzenia wpływu czynników zaburzających właściwe funkcjonowanie dzieci, młodzieży czy osób dorosłych. Studia ukierunkowane są na rozwijanie umiejętności doboru metod i strategii pracy z człowiekiem w różnych sytuacjach życiowych.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Pedagogika

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

licencjat

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne i niestacjonarne


Warunki rekrutacji

 • Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
 • Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego.
 • Laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady z języka polskiego lub artystycznego mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia bez konieczności przechodzenia przez proces rekrutacyjny.

Zakres kształcenia

Po trzecim semestrze studiów student wybiera jedną ze specjalności:

 • Edukacja dorosłych i coaching pedagogiczny – Nowa specjalność!
 • Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną
 • Asystent osoby niepełnosprawnej z terapią pedagogiczną

Praktyki

Student kierunku Pedagogika realizuje w trakcie studiów 15 tygodni praktyk zawodowych skoncentrowanych na III roku studiów.


Opinie absolwentów

Studiowaliśmy w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku Pedagogika, specjalność: pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną. Serdecznie polecamy nasz kierunek, jak i całą Uczelnię. Poznaliśmy tutaj wiele ciekawych, życzliwych i inspirujących osób, z którymi mamy kontakt po dziś dzień. KPU w Krośnie jest otwarta na pomysły studentów, zachęca do rozwoju, aktywności oraz kreatywności. „Nasza” Uczelnia często bierze udział w wielu działaniach o charakterze społecznym, naukowym, czy też podejmuje projekty mające na celu rozwój osobowy. Dzięki temu mogliśmy uczestniczyć w wielu inicjatywach, takich jak m.in. zajęcia, ćwiczenia czy warsztaty w: Domu Dziecka, Domu Pomocy Społecznej, Szpitalu na Oddziale Dziecięcym i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Ponadto uczestniczyliśmy w projekcie NCBR autorstwa pani dr Barbary Lulek pt. „Twórcze Dzieci – w poszukiwaniu indywidualności” oraz byliśmy członkami w Studenckim Kole Naukowym „Twórczych Pedagogów”. Podczas studiów przeświecała nam myśl, że pedagogika jest nauką o człowieku, która zawsze będzie aktualna, potrzebna i ważna.
Jeśli chcesz jak najlepiej wspominać czas swoich studiów to uczelnia w Krośnie jest dla Ciebie idealnym wyborem. Panuje tam bardzo rodzinna atmosfera, wykładowcy są wyrozumiali i przede wszystkim potrafią w ciekawy sposób przekazać wiedzę. Aktualnie, będąc 2 lata po ukończeniu studiów I stopnia, mogę śmiało powiedzieć, że czuje się przygotowana do pracy zawodowej. Każdemu polecam studia w KPU! ❤
Polecam KPU w Krośnie ze względu na wspaniałych wykładowców, którzy posiadaną wiedzę, potrafią przekazać ją w interesujący dla studenta sposób, wprowadzając przy tym miłą atmosferę. Oprócz tego uczelnia angażuje studentów w wiele wydarzeń, dzięki czemu mogą oni sprawdzić swoją wiedzę w praktyce oraz nauczyć się czegoś nowego, przydatnego w przyszłej pracy. Jako absolwentka śmiało mogę powiedzieć, że wybór KPU to najlepsza decyzja.
Polecam studia w KPU ze względu, na panującą tam miłą atmosferę. Wykładowcy są bardzo wyrozumiali i pomocni. Potrafią przekazać w przystępny sposób wiedzę, przydatną dla studenta do pracy zawodowej. Studiowałam w KPU 3 lata - wyniosłam niezapomniane wspomnienia oraz przyjaźnie trwające do dzisiaj.
Z całego serca polecam Karpacką Państwową Uczelnie w Krośnie! Wykładowcy są serdeczni i wyrozumiali. Atmosfera w pełni rodzinna, każdy jest przyjacielem. Harmonogram zajęć jest bogaty w zajęcia praktyczne, co wiąże się z tym, że można zdobyć dobre przygotowanie do pracy. Organizowane są dodatkowe zajęcia dla chętnych. Bardzo miło i często wspominam KPU w Krośnie i tęsknię za ta uczelnią do dziś.
Jestem absolwentką Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie i gorąco polecam tę uczelnię każdemu. Wykładowcy są bardzo życzliwi i potrafią przekazać wiedzę w przystępny i interesujący sposób. Na zajęciach panowała przyjazna i miła atmosfera, co sprawiało, że studenci z chęcią w nich uczestniczyli. Uczelnia stawia nie tylko na wiedzę, ale także na umiejętności praktyczne poprzez organizowanie różnych wydarzeń, w których można brać udział. Jako osoba, która ukończyła już kierunek na KPU, szczerze mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwa, że mogłam tam studiować i często z tęsknotą oraz z łezką w oku wracam myślami do tamtego pięknego czasu.
Studia w KPU wspominam bardzo dobrze. Studiowałam Pedagogikę, ponieważ moim marzeniem była praca z dziećmi. Na szczęście uczelnia nie zdusiła we mnie tej pasji, wręcz przeciwnie, dzięki wspaniałym wykładowcom, dobrze wyposażonej uczelni w pomoce dydaktyczne i ciekawym wykładom postanowiłam kontynuować naukę i spełniać swoje marzenia. Studia na tym kierunku to nie tylko nudne siedzenie w sali wykładowej, ale też mnóstwo ciekawych ćwiczeń poprzez zabawę, ruch, taniec, zajęć plastycznych, technicznych i spotkań integracyjnych. Z niektórymi wykładowcami utrzymuję nadal przyjazny kontakt, mimo iż nie jestem już studentką, co jest bardzo fajne. Serdecznie polecam każdemu studia na tej uczelni.

Galeria kierunku


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Warto studiować kierunek Pedagogika, bo:
 • przygotowuje do pracy na stanowisku pedagoga,
 • ukierunkowany jest na pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
 • skoncentrowany jest na zajęciach praktycznych (6 miesięcy praktyk zawodowych),
 • to liczne zajęcia z psychologii,
 • to liczne projekty praktyczne w tym unijne,
 • daje możliwość poznania wspaniałych kolegów,
 • kreuje rozwój osobisty i zawodowy,
 • stwarza szansę kształcenia pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli z pasją,
 • to życzliwa atmosfera i osobowe relacje,
 • umożliwia korzystanie z bogatej bazy dydaktycznej,
 • oferuje wyjazdy z programu Erasmus +,
 • daje możliwość uczestnictwa w studenckim kole naukowym Twórczych pedagogów i zespole muzycznym.
 
Absolwent ma uprawnienia do pracy na stanowisku:
 • pedagoga w placówkach oświatowych i instytucjach pracujących z rodziną,
 • nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej,
 • asystenta rodziny lub asystenta osoby niepełnosprawnej (w zależności od wybranej specjalności).
Absolwent ma także możliwość kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia w wybranej (magisterskich).
Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika daje możliwość podjęcia pracy w wielu placówkach, m.in.: w żłobku, na świetlicy szkolnej, w internacie, domu dziecka, ośrodkach adopcyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczych na stanowisku pedagoga, nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej lub asystenta rodziny/asystenta osoby niepełnosprawnej.
Tak, utworzenie grupy uzależnione jest od liczby kandydatów.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ są bezpłatne; studia niestacjonarne – wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie w zakładce "Najważniejsze informacje": https://pans.krosno.pl/rekrutacja/
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://pans.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.

Wybierając kierunek pedagogiki, otwierasz drzwi do fascynującego świata możliwości! Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, będziesz miał szansę rozwinąć swoje umiejętności nauczyciela lub wychowawcy, ale to tylko początek! Pedagogika otwiera przed Tobą wiele dróg, które możesz podążyć. Możesz znaleźć swoje miejsce w przedszkolach, szkołach czy placówkach opiekuńczych, a także w innych instytucjach edukacyjnych.

Ale to nie wszystko! Jako pedagog, będziesz miał ogromny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży, co pozwoli Ci kształtować przyszłe pokolenia i wpływać na kształtowanie społeczeństwa. Warto również zaznaczyć, że pedagogika to dziedzina, którą można łączyć z innymi dziedzinami, takimi jak psychologia, socjologia czy medycyna. Możesz wybrać specjalizacje związane z terapią pedagogiczną, w tym terapię dzieci z autyzmem czy niepełnosprawnościami, co daje nieograniczone możliwości rozwoju w tej dziedzinie.

Wybór pedagogiki to decyzja, która pozwoli Ci na odkrycie swojego potencjału, rozwój i osiągnięcie wspaniałych celów. Czekają na Ciebie nieskończone możliwości, a Ty możesz mieć wpływ na przyszłość naszego społeczeństwa!