Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie beneficjentem programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji

23 lutego 2022 r., w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i Prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji Jacek Kubrak wręczyli symboliczne czeki grantowe władzom podkarpackich uczelni, którym przyznano dofinansowanie na realizację projektów naukowych. Podczas uroczystości Uczelnię reprezentowała dr Agnieszka Woźniak, Prorektor ds. rozwoju.

Do konkursu, ogłoszonego przez Podkarpackie Centrum Innowacji w ramach III naboru na prace B+R jednostek naukowych, zgłoszono 178 wniosków. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej przyznano dofinansowanie 63 projektom. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie uzyskała dofinansowanie w wysokości 186 680 zł na realizację projektu autorstwa dr hab. inż. Barbary Krochmal-Marczak pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii wypieku biszkoptów wolnych od glutenu, laktozy, sacharozy, GMO o podwyższonych właściwościach prozdrowotnych”. Celem projektu jest wytworzenie biszkoptów wolnych od glutenu, laktozy, sacharozy i GMO oraz o podwyższonych wartościach odżywczych. Produkt przeznaczony będzie dla osób mających problemy z nietolerancją glutenu, laktozy oraz dla osób z chorobami metabolicznymi, jak również dla osób ceniących zdrowy sposób żywienia.

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.