Karolina Wypasek – Absolwentka kierunku Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności

Mam na imię Karolina, jestem tegoroczną absolwentką kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Kierunek ten łączy ze sobą elementy kontroli jakości produkcji żywności, bezpieczeństwa żywności oraz produkcji produktów roślinnych i zwierzęcych. Dzięki takiemu połączeniu studiowanie na tym kierunku pozwoliło mi uzyskać szczegółową wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu całego procesu wytwarzania bezpiecznej żywności. Ukończenie tego kierunku pozwoliło na poszerzenie mojej wiedzy na temat produktów żywnościowych, które są elementem codziennej diety. Od strony życia osobistego studiowanie w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności nie kolidowało mi z pracą zawodową, wychowywaniem córki oraz rozwijaniem moich pasji. Jeszcze jako studentka uczestniczyłam w wielu szkoleniach oraz konferencjach naukowych organizowanych w ramach studenckich Kół Naukowych, dzięki czemu poznałam wielu ludzi z podobnymi zainteresowaniami jak moje. Studiując na tym kierunku za włożony wysiłek w naukę i poszerzanie moich kompetencji byłam stypendystką różnych stypendiów, które pozwoliły mi na samodzielność finansową. Aby w dalszym stopniu poszerzać wiedzę, po zakończeniu studiów na kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności zdecydowałam się na kontynuowanie nauki w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na studiach II stopnia – kierunek Inżynieria Produkcji.