Karolina Baran – Absolwentka kierunku Inżynieria Środowiska

Nazywam się Karolina Baran. Jestem absolwentką kierunku Inżynieria środowiska, specjalność: instalacje sanitarne. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. St. Pigonia w Krośnie ukończyłam w 2014 roku. Aktualnie uzupełniam swoje wykształcenie w toku studiów magisterskich na Politechnice Rzeszowskiej oraz pracuję w swoim zawodzie, w firmie z branży instalacyjnej. Nabyte podczas studiów umiejętności, które są dla mnie najważniejsze to: projektowanie instalacji sanitarnych, umiejętność odczytywania ze zrozumieniem rysunków architektonicznych i budowlanych, sporządzanie dokumentacji projektowej, projektowanie w programie AutoCad, umiejętność praktycznego i konstruktywnego myślenia, umiejętność pracy w zespole, rozwiązywanie problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym instalacji sanitarnych, posługiwanie się technicznym językiem angielskim. Moje plany na przyszłość: Swoją zawodową przyszłość wiąże ze zdobyciem uprawnień projektowych oraz projektowaniem instalacji sanitarnych dla dużych obiektów budowlanych. W niedalekiej przyszłości chciałabym kierować pracami budowlanymi związanymi z realizacją projektów sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Moje obowiązki zawodowe związane będą również z doborem właściwych urządzeń oraz nadzorowaniem ich instalacji i montażu. Moim marzeniem zawodowym jest prowadzić działalność projektową nie tylko w Polsce ale także w skali międzynarodowej, ucząc się warsztatu oraz nowych rozwiązań projektowych i technologicznych od najlepszych specjalistów z branży.