Janusz Fic, przewodniczący Rady Uczelni, Dyrektorem Roku. Gratulujemy

18 października 2022 roku odbyła się uroczysta gala Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON w Poznaniu. Podczas wydarzenia statuetkę dla Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta odebrał Janusz Fic – prezes Zarządu Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, a zarazem Przewodniczący Rady Uczelni Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Panu Przewodniczącemu serdecznie gratulujemy, ciesząc się, że działa również na rzecz naszej Uczelni i jest częścią społeczności Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Mgr inż. Janusz Fic, Fot. Krosno112