Izabela Zajdel

Nazywam się Izabela Zajdel. Jestem tegoroczną absolwentką kierunku Pedagogika, specjalność: Pedagogika Społeczno – Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną. Po wakacyjnej przerwie swoją edukację planuję kontynuować podczas studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza.

 

Studia na PWSZ Krosno rozpoczęłam w 2013 roku. Trzy lata spędzone na uczelni były czasem owocnej pracy i rozwoju moich kompetencji, wiedzy i umiejętności nie tylko z zakresu studiowanego kierunku i specjalności, ale także kompetencji miękkich (kreatywność, dynamizm działania, elastyczność, zarządzanie czasem) i kompetencji społecznych (współpraca w grupie, umiejętność rozwiązywania problemów, uzyskiwanie społecznego poparcia), tak potrzebnych w pracy opierającej się na kontaktach z drugim człowiekiem.
Zajęcia na uczelni były prowadzone przez wykwalifikowaną i przyjazną kadrę naukową profesorów, doktorów i magistrów – pasjonatów Pedagogiki z bogatym doświadczeniem zawodowym i szerokim dorobkiem naukowym, którzy swoją wiedzę i doświadczenie przekazywali w sposób przystępny oraz inspirowali studentów do rozwoju naukowego. W ramach studiów realizowałam także praktyki w wielu placówkach prowadzących działalność związaną z Pedagogiką Społeczno – Opiekuńczą oraz Terapią Pedagogiczną takich, jak Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Środowiskowy Dom Samopomocy, Świetlica Szkolna, Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, czy Kurator Sądowy, w których zdobywałam umiejętności praktyczne i poszerzałam wiedzę z zakresu ich funkcjonowania.
Poza uczestnictwem w obowiązkowych zajęciach działałam aktywnie w Kole Naukowym Twórczych Pedagogów pełniąc w nim funkcję wiceprezesa koła oraz realizując pod kierownictwem mgr Małgorzaty Wójcik – opiekuna koła i wspólnie z pozostałymi jego członkami projekty badawcze, których wyniki miałyśmy okazje prezentować na konferencjach naukowych organizowanych na PWSZ w Krośnie oraz na Uniwersytecie Opolskim. Koło Naukowe Twórczych Pedagogów aktywnie zajmuje się również organizowaniem warsztatów twórczego myślenia oraz promowaniem kierunku Pedagogika na rozmaitych imprezach uczelnianych i nie tylko.
Oprócz działań podejmowanych w kole naukowym dzięki wsparciu i pod kierownictwem dr Beaty Zięby brałam udział w konferencji naukowej na Ukrainie oraz stworzyłam dwa artykuły przygotowywane do publikacji za granicą. Natomiast pod kierownictwem i dzięki wsparciu dr Marii Kocór realizowałam wraz z koleżankami z kierunku badania, których wyniki zostały zaprezentowane przez nas podczas konferencji na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w artykule opublikowanym w monografii pt. Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży pod redakcją dr Wiesławy Walc z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wszystkie te działania zapewniły mi ciągły i aktywny rozwój naukowy w obszarze moich zainteresowań związanych z Pedagogiką.
Poza działaniami związanymi z rozwojem naukowym brałam również aktywny udział w życiu uczelni uczestnicząc w organizacji takich imprez, jak Noc Nauki, Juwenalia, czy Dni Pedagogiki, co było doskonałą okazją do współpracy z innymi studentami i wspaniałej zabawy w pozytywnej atmosferze.
Wszystkie te działania podejmowane przez 3 lata studiów zaowocowały obroną pracy licencjackiej na 5 i zakończeniem studiów z dyplomem z wyróżnieniem.
Studia na PWSZ w Krośnie zawsze będę wspominać z uśmiechem i sentymentem. Był to wspaniały czas łączący rozwój w obszarze teorii oraz praktyki pedagogicznej, a także wspaniałą zabawę wśród interesujących ludzi. Trzy lata spędzone na uczelni, a także wsparcie i pomoc ze strony wykładowców zmotywowały mnie i utwierdziły w przekonaniu, że swoją przyszłość będę wiązać z dalszym rozwojem naukowym oraz zawodowym w obszarze Pedagogiki.
W chwili obecnej dzięki wzięciu udziału w rekrutacji oraz przejściu rozmowy kwalifikacyjnej zostałam zatrudniona na PWSZ Krosno przy obsłudze biura rekrutacji, w związku z czym zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych ofertą uczelni do rekrutacji na wiele ciekawych i przyszłościowych kierunków.