IX konferencja z cyklu Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna

Rektor
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie
Rektor 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prezes
Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów
zapraszają na
IX Konferencję Naukową z cyklu
„Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”
Owoce w żywności funkcjonalnej, lekach i suplementach diety. Zioła jako alternatywa dla antybiotyków
11-12 maja 2023 roku, Krosno

Komunikat I

Celem tegorocznej konferencji jest zwrócenie uwagi na potencjał prozdrowotny jaki drzemie w rodzimych owocach. Owoce niewątpliwie mają wartość odżywczą i leczniczą. Wiele z nich stanowi źródło cennych składników dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego. W europejskiej florze występują owoce równie wartościowe jak te egzotyczne, sprowadzane z odległych kontynentów. Zgodnie z zaleceniami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w diecie Polaków powinny dominować warzywa i owoce. Badania wykazują, że duże spożycie warzyw i owoców znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe i choroby sercowo-naczyniowe (nadciśnienie tętnicze, udary mózgu, zawały serca), a także wiele innych przewlekłych chorób m.in. cukrzycę i otyłość.
Drugą przewodnią  tematyką konferencji będzie narastająca oporność bakterii na antybiotyki, sulfonamidy i fluorochinolony. Najważniejszą przyczyną  tego zjawiska  jest  nieuzasadnione zażywanie antybiotyków, wprowadzenie chemioterapeutyków, w tym antybiotyków do produkcji zwierzęcej i roślinnej. W drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku zaczęto dodawać do pasz i wody antybiotyki, chemioterapeutyki arsenowe i sulfonamidy. Miało to na celu zwiększenie przyrostów masy ciała i zapobieganie chorobom przy intensywnej hodowli. Stworzono nawet specjalną grupę środków dla zwierząt hodowlanych: antybiotykowe stymulatory wzrostu. Dodawane do wody i paszy antybiotyki, w większości przypadków, były tymi samymi lub zbliżonymi chemicznie związkami stosowanymi w leczeniu ludzi. Negatywnymi skutkami tych działań są: oporność krzyżowa bakterii na chemioterapeutyki oraz niekontrolowane przedostawanie się leków i ich metabolitów do środowiska przyrodniczego.
Rośliny są źródłem związków o silnym działaniu bakteriobójczym i bakteriostatycznym. Mogą być zastosowane w leczeniu i profilaktyce chorób wywołanych przez bakterie, zarówno u ludzi, jak i zwierząt. W wielu krajach stosowane są z powodzeniem leki fitoncydowe, które mogą być uzupełnieniem antybiotykoterapii, jak i pełnowartościową alternatywą dla antybiotyków, sulfonamidów i innych chemioterapeutyków.

Tematyka konferencji
Owoce jako żywność funkcjonalna
Owoce jako składniki leków i suplementów
Nowa żywność – Novel Food
Botanika farmaceutyczna roślin krajowych
Rośliny w farmakopeach dawnych i współczesnych
Rośliny w żywieniu człowieka i zwierząt
Uprawa i przetwórstwo roślin leczniczych, kosmetycznych i dietetycznych
Bezpieczeństwo żywności, ziół, kosmetyków i pasz
Towaroznawstwo żywności prozdrowotnej, kosmetyków i roślin zielarskich
Fitoterapia dawna i współczesna
Fitokosmetyki
Chemia i właściwości olejków eterycznych
Etnomedycyna, etnobotanika, etnofarmakologia
Materia medica (surowce mineralne oraz pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), farmakognozja
Grzyby, glony i porosty ziołolecznictwie
Historia zielarstwa i ziołolecznictwa

Konferencja Krosno

Komitet honorowy konferencji
Dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS (Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie)
Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Komitet naukowy
Przewodniczący: prof. dr hab. Roman Kołacz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Członkowie:
Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Prof. dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Żebrowska (Śląski Uniwersytet Medyczny, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
Prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie)
Prof. dr hab. Barbara Sawicka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Prof. dr hab. Ewa Stachowska (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
Prof. dr hab. inż. Antoni Szumny (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Prof. dr hab. Iwona Wawer (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie)
Dr hab. inż. Maciej Oziembłowski, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Dr hab. inż. Anna Sokół-Łętowska, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Dr hab. inż. Mariusz Korczyński, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak, prof. PANS (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie)
Dr hab. Dorota Waśko-Czopnik (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
Dr hab. Danuta Zarzycka, prof. PANS (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie) 
Dr hab. Grażyna Zawiślak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Dr Józef Forgacz (Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)
O. dr Marcelin  Pietryja (Herbarium Św. Franciszka)
Dr Henryk Różański (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie)

Komitet organizacyjny
dr inż. Jolanta Baran
dr inż. Bernadetta Bienia
mgr Lucyna Pojnar
inż. Maciej Półchłopek
dr Henryk Różański
dr Dominik Wróbel
mgr Iwona Wajs – sekretarz

Miejsce konferencji
Kampus Politechniczny Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

Kalendarz uczestnictwa:
Zgłaszanie uczestnictwa do 30 kwietnia 2023 roku

Platforma do rejestracji – UDZIAŁ STACJONARNY

https://ankiety.pans.krosno.pl/index.php?r=survey/index&sid=168557&lang=pl

Platforma do rejestracji – UDZIAŁ ONLINE

https://ankiety.pans.krosno.pl/index.php?r=survey/index&sid=666331&lang=pl

Przesyłanie streszczeń do 30 marca 2023 roku
Przesyłanie artykułów do 30 września 2023 roku (pełne artykuły zostaną wydane jako monografia naukowa)

Studenci zgłaszający swoje wystąpienie/poster, w uwagach przy rejestracji w systemie, obowiązkowo wpisują opiekuna naukowego.

Zgłaszanie prac na konferencję:

  • Prace mogą być zgłaszane w języku polskim lub angielskim
  • Streszczenie w języku polskim lub angielskim (do 300 słów każde)
  • Streszczenia (oraz prace) prosimy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: zielarstwo2023@pans.krosno.pl
  • Prosimy podać dane kontaktowe pierwszego autora: adres, numer telefonu i e-mail
  • Każda zgłoszona praca będzie kwalifikowana do przyjęcia przez Komitet Naukowy Konferencji

Wymogi redakcyjne

Dodatkowo ogłaszamy sesję plakatową/posterową

  • Wymiary plakatu: 70 cm x 100 cm
  • Streszczenia prac prezentowanych w sesji plakatowej należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: zielarstwo2023@pans.krosno.pl
  • Dla wyróżnionych plakatów przewidziano nagrody

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany sposobu wystąpienia.

Opłaty
Uczestnicy regularni 300 zł
Studenci i doktoranci bierni 100 zł
Studenci i doktoranci czynni (referat, poster) zwolnieni z opłaty
Członkowie PTZiF 150 zł
Uczestnictwo w obradach online (zoom): 100 zł
Reklama w wydawnictwie (B5) 1000 zł
Reklama w wydawnictwie (B6) 1000 zł
Reklama stojąca za stołem plenarnym 500 zł
Postawienie stoiska pokazowego w ramach opłaty konferencyjnej za każdego z członków obsługi

Opłata konferencyjna obejmuje:
Uczestnictwo w sesjach naukowych
Materiały konferencyjne – streszczenia
Wydawnictwo – monografia „Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna”
Bar kawowy, obiady i uroczystą kolację

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:
Bank Pekao S.A., I O/Krosno
39 1240 2311 1111 0010 5453 8749
z dopiskiem: „konferencjaPTZiF”+ imię i nazwisko uczestnika/nazwa firmy
lub
„konferencjaPTZiF”+nazwa firmy_reklama B5/B6”

Sekretariat konferencji
Instytut Zdrowia i Gospodarki PANS w Krośnie
ul. Dmochowskiego 12
38-400 Krosno
tel. 13-43-755-80, 13-43-755-25
e-mail: zielarstwo2023@pans.krosno.pl
Adres do korespondencji
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie
ul. Rynek 1
38-400 Krosno
tel. 13-43-755-80, 13-43-755-25
e-mail: zielarstwo2023@pans.krosno.pl


Konferencja-Zielarska-_2023_I-Komunikat-1_4

Pobierz