IV Podkarpackie Wykłady z Ekologii i Ochrony Środowiska wzbogacone o zajęcia warsztatowe

W dniu 14 grudnia 2022 roku odbyły się „IV Podkarpackie Wykłady z Ekologii i Ochrony Środowiska wzbogacone o zajęcia warsztatowe”. Wydarzenie skierowane było do młodzieży szkół średnich z województwa podkarpackiego, która przygotowuje się do udziału w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Chęć uczestnictwa w tegorocznych „Podkarpackich Wykładach z Ekologii i Ochrony Środowiska” zgłosiło 181 uczniów z 20 szkół. Ostatecznie zameldowało się 145 uczestników z 16 szkół oraz 17 nauczycieli.

Organizatorem „IV Podkarpackich Wykładów z Ekologii i Ochrony Środowiska wzbogaconych
o zajęcia warsztatowe” był Komitet Wojewódzki Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (okręg podkarpacki) oraz Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, a wydarzenie to odbywało się pod honorowym patronatem JM Rektora dr hab. Zbigniewa Barabasza, prof. KPU Krosno.

Przygotowano 2 wykłady wspólne dla uczniów i ich opiekunów, 9 warsztatów dla uczniów
i szkolenie doskonalące dla nauczycieli kończące się stosownym zaświadczeniem. Jeden z wykładów pt. „Formy ochrony przyrody w województwie podkarpackim – studia przypadków” poprowadził gość specjalny – dr Łukasz Lis, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Rzeszowa, zaś drugi pt. „Unikatowe siedliska zależne od wód wybranych rezerwatów Podkarpacia i Lubelszczyzny” wygłosił dr Dominik Wróbel z Zakładu Inżynierii Produkcji i Środowiska KPU w Krośnie. Również dr Dominik Wróbel przeprowadził szkolenie dla nauczycieli pt. „Natura 2000 jako skuteczne narzędzie ochrony przyrody”. Tematyka warsztatów była różnorodna, obejmowała zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska mieszczące się w naukach zarówno z psychologii środowiska, zdrowia psychicznego, rolnictwa, jak i inżynierii środowiska:

  • „LEGO jest eko” – mgr inż. Paweł Milan (Zakład Inżynierii Produkcji i Środowiska);
  • „Pozyskiwanie danych geodezyjnych na potrzeby inżynierii środowiska” – mgr inż. Paulina Kustroń-Mleczak (Zakład Inżynierii Produkcji i Środowiska);
  • „Georadar w ochronie środowiska” – dr inż. Bernadeta Rajchel (Zakład Inżynierii Produkcji i Środowiska)
  • „Relaksacja w trosce o zdrowie psychiczne” – mgr Stanisława Olszyk (Zakład Pielęgniarstwa);
  • „Rola zmysłów w postrzeganiu przyrody” – dr inż. Jolanta Baran (Zakład Towaroznawstwa);
  • „Z czego składa się gleba?” – dr inż. Bernadetta Bienia (Zakład Zielarstwa);
  • „Wykorzystanie GMO w rolnictwie” – dr inż. Marta Pisarek (Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności);
  • „Eko relaks, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i resztą świata” – mgr Katarzyna Kotowska (Studium Nauk Podstawowych);
  • „Gra o zielone” – dr Łukasz Lis (RDOŚ w Rzeszowie).

Imprezie towarzyszyło stoisko pokazowe z Zakładu Pielęgniarstwa oraz wystawa modeli zwierząt prehistorycznych i współczesnych Czesława Trzemżalskiego – instruktora modelarni w Krośnie.