Informacja dotycząca stypendiów

Uwaga studenci! Poniżej znajdują się ustalenia dotyczące świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2023/2024:

Stypendia socjalne

1.500 zł – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę nieprzekraczającym 1294,40 zł
2.000 zł – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę nieprzekraczającym 600 zł

Zwiększenie stypendium socjalnego

200 zł – przy miesięcznym dochodzie netto na osobę nieprzekraczającym 1294,40 zł oraz gdy przypadek studenta był szczególnie uzasadniony

Stypendium rektora

2.000 zł – dla studentów którzy znaleźli się w grupie do 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

1.400 zł – przy lekkim stopniu niepełnosprawności
1.700 zł – przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
2.000 zł – przy znacznym stopniu niepełnosprawności

ODBIÓR DECYZJI:
USOSweb –>> Lista pism administracyjnych, będzie do odbioru decyzja administracyjna, stanowiąca podstawę ewentualnego odwołania (dotyczy stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych) czy prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy (dotyczy stypendium rektora).