Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Artykuł opublikowany w dwutygodniku „KrosnoSfera” 11 paźdzernika 2019 roku, nr 17 (18).