III Konferencja Potrzeby i wyzwania w zakresie kształcenia kadr dla turystyki

15 marca 2022 roku, w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w Krośnie, w trybie zdalnym, odbędzie się III Konferencja:

Potrzeby i wyzwania
w zakresie kształcenia kadr dla turystyki
Turystyka w okresie postcovidowym

zorganizowana przez Zakład Turystyki i Rekreacji Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie (program w załączeniu).

Program-konferencji-turystycznej-15-marca-2022-roku

Celem Konferencji będzie przede wszystkim zwrócenie uwagi na potencjał turystyczny Polski południowo-wschodniej oraz wynikające stąd potrzeby regionu w zakresie kształcenia personelu dla branży turystycznej, jak również wyzwania problemy z jakimi branża turystyczna będzie musiała mierzyć w okresie postpandemicznym.

W toku Konferencji, która stanie się okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej naszej Uczelni, Zakład Turystyki i Rekreacji Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, posiadający już ponad 20-letnie doświadczenie w kształceniu dla potrzeb turystyki, będzie chciał zwrócić uwagę na znaczenie praktycznego modelu kształcenia kadry turystycznej oraz wykazać dlaczego kierunek Turystyka i rekreacja, adresowany do osób młodych i kreatywnych – mimo przejściowych kłopotów branży turystycznej spowodowanej pandemią – warto studiować właśnie w Krośnie.

Chęć udziału w Konferencji prosimy zgłaszać drogą mailową na adres:

piotr.lopatkiewicz@pans.krosno.pl

W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy Uczelni, Szkoły lub Instytucji, nazwisko wykładowcy, nauczyciela, lub osoby reprezentującej Instytucję oraz przybliżonej liczby uczestników (studentów lub uczniów).


Link do spotkania

https://us02web.zoom.us/j/85211030159?pwd=ZExsT2tRNVFwa0hQVzhlenl5QzhEUT09

Identyfikator spotkania: 852 1103 0159
Kod dostępu: 869184

Uwaga!
Proszę o podłączenie się nie wcześniej niż 10 minut przed spotkaniem.