II Zjazd Absolwentów za nami…

II Zjazd Absolwentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie odbył się 7 czerwca 2024 roku w ramach obchodów 25-lecia działalności uczelni. W wydarzeniu wzięli udział absolwenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Kolegium Nauczycielskiego w Krośnie oraz krośnieńskiego oddziału Punktu Konsultacyjnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Spotkanie było okazją do wspomnień z czasów studiów, wymiany doświadczeń zawodowych i odnowienia dawnych kontaktów.

Oficjalna część zjazdu rozpoczęła się w auli PANS przy ul. Dmochowskiego 12. Na spotkanie przyjechali absolwenci z Krosna oraz z dalszych miejscowości, a także Kanclerz Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie – mgr Franciszek Tereszkiewicz, Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Zakładów i Pracownicy PANS w Krośnie.

Absolwentów powitał prof. dr hab. Zbigniew Barabasz, Rektor PANS w Krośnie, który w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji kształcenia nauczycieli w Krośnie oraz wagi absolwentów naszej uczelni na Podkarpaciu.

Następnie prof. dr hab. Zbigniew Barabasz, Rektor PANS w Krośnie oraz dr Krzysztof Frączek, prorektor ds. studiów wygłosili wykład. Rola uczelni wyższej w procesach rozwojowych miast średnich naznaczonych
strukturalnym kryzysem. Podkreślili przemiany, jakie nastąpiły w uczelni w ciągu dwudziestu pięciu lat oraz bardzo ważni są absolwenci w przemianach regionu, miasta, uczelni.
Kolejnym punktem programu były wystąpienia Dyrektorów Instytutów oraz wykład dr hab. Piotra Łopatkiewicza, prof. PANS, pt. Krótka historia pewnego planu architektonicznego z 1697 roku.