II miejsce studentek pielęgniarstwa podczas Zawodów Symulacji Medycznej Sim_Chellenge

W dniach 6-7 czerwca br. na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego odbyły się III Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej Sim_Challenge, w których studentki reprezentujące Zakład Pielęgniarstwa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie zajęły II miejsce, zdobywając srebrne medale.

Pierwszy dzień zawodów obejmował 4 pozorowane scenki, z którymi personel pielęgniarski może niejednokrotnie spotykać się podczas swojej pracy zawodowej, obejmowały one m.in. pacjentkę ze stomią wypadającą, niemowlę we wstrząsie anafilaktycznym, osobę z zaostrzeniami choroby psychicznej oraz chorą z napadem padaczki.

W drugim dniu odbył się finał zawodów. Zespół reprezentujący naszą Uczelnię stoczył bardzo wyrównaną walkę o zwycięstwo. Tym razem za zadanie mieli oni podjęcie działań wobec więźnia z zawałem mięśnia sercowego, który podczas transportu dodatkowo podciął sobie żyły żyletką.

Nasz zespół składał się z pięciu studentek: Wiktorii Kukulińskiej, Joanny Pabian, Kingi Ostałeckiej, Izabeli Gorczycy oraz Julii Michny. Opiekunami grupy oraz osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie studentów do zawodów byli mgr Dawid Makowicz oraz mgr Łukasz Szarek.

Studentki nie tylko wykazały się niezwykłą wiedzą i umiejętnościami podczas sprawowanej opieki nad pacjentami, ale również w trakcie dodatkowej konkurencji; medycznej sztafety uzyskały drugi czas wśród wszystkich zespołów.

Zawody w Opolu to nie tylko drużynowe sukcesy ale również indywidualne, gdyż kolejny raz podczas zawodów symulacji medycznej Wiktoria Kukulińska została wyróżniona jako najlepszy lider zespołu.

Sukces studentek ma dodatkowy wymiar dla Zakładu Pielęgniarstwa PANS Krosno, gdyż po sukcesach w 2019 roku (złoto) oraz 2022 (brąz) został multimedalistą Ogólnopolskich Zawodów Symulacji Medycznej Sim_Challenge.

Gratulujemy naszym studentkom oraz nauczycielom sukcesu, organizatorom tak wysokiego poziomu zawodów, a innym Uczelniom uzyskanych wyników i z niecierpliwością oczekujemy na kolejne zawody.