II komunikat – VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

KOMUNIKAT II

VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Badania, innowacje i pasje z perspektywy młodego naukowca

18 maja 2023 roku, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych

Rynek 1,  38-400 Krosno

Patronat Honorowy

Prezydent Miasta Krosna

Piotr Przytocki

Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

Dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS


PROGRAM KONFERNCJI

8.30 – 9.00                Rejestracja uczestników na platformie Zoom link ZOOM do panelu ogólnego

Identyfikator spotkania: 850 0518 2509
Kod dostępu: 493045

9.00 – 9.15                Powitanie uczestników  i  uroczyste otwarcie konferencji –  Rektor  Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS

                                 Wystąpienie zaproszonych gości – Prezydent Miasta Krosna, Piotr Przytocki

9.15 – 9.45                  Wykład inauguracyjny – Mikołaj Kopernik, a środowisko Akademii Krakowskiej
u schyłku XV wieku
, dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS

9.45 – 10.00              Sprawdzenie dostępności prezentacji uczestników konferencji zgodnie z przydzielonym dla prelegenta panelem tematycznym (przerwa techniczna)

10.00 – 14.00            Sesje referatowe z podziałem na cztery panele tematyczne


PANEL I – OBSZAR HUMANISTYCZNO – SPOŁECZNY  – LINK ZOOM DO PANELU

Identyfikator spotkania: 879 6685 9530
Kod dostępu: 979530


PANEL II – OBSZAR TECHNICZNY – LINK ZOOM DO PANELU

Identyfikator spotkania: 819 2871 2996
Kod dostępu: 436535


PANEL III – OBSZAR ZDROWIA – LINK ZOOM DO PANELU

Identyfikator spotkania: 812 6622 3697
Kod dostępu: 555955


PANEL IV – OBSZAR ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI– LINK ZOOM DO PANELU

Identyfikator spotkania: 894 3814 8121
Kod dostępu: 542602


14.00 – 14.30              Podsumowanie wystąpień studentów i dyskusja w danym panelu tematycznym

14.30 – 15.00              Zakończenie konferencji
dr Agnieszka Woźniak, Prorektor ds. rozwoju PANS w Krośnie
dr Krzysztof  Frączek, Prorektor ds. studiów PANS w Krośnie

 link ZOOM do panelu ogólnego na zakończenie:

Identyfikator spotkania: 850 0518 2509
Kod dostępu: 493045


PANELE TEMATYCZNE WYSTĄPIEŃ  STUDENTÓW

PANEL I –  OBSZAR HUMANISTYCZNO – SPOŁECZNY 

Identyfikator spotkania: 879 6685 9530
Kod dostępu: 979530

Moderatorzy:

prof. dr hab. Kazimierz Sikora

dr hab. Bogusław Ślusarczyk, prof. PANS

dr Joanna Ziobro – Strzępek

dr inż. Damian Dubis


Moderatorzy:

prof. dr hab. Kazimierz Sikora

dr Joanna Ziobro – Strzępek

10.00-10.10 – PrzeSŁUCHANIE – projekt narzędzia do oceny poziomu funkcjonowania dziecka (NOPF) – Andrea Podkańska, Dorota Spyra, Laura Kobiela – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS z siedzibą w Warszawie

10.10 – 10.20 – Work – life balance – Sylwia Tasz – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

10.20 -10.30 – Badanie ryzyka dysleksji dziecka w wieku wczesnoszkolnym jako profilaktyka niepowodzeń szkolnych – Monika Jakubowicz, Wiktoria Paszek – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

10.30 – 10.40 – Upadek serwisu Nasza Klasa w świetle teorii J. Schumpetera – prezentacja wyników badań – Jakub Wilamowski – Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

10.40 – 10.50 – Dziecko w młodszym wieku szkolnym jako uczestnik rozmów o wojnie
w perspektywie teorii L. S. Wygotskiego – doniesienia z jakościowych badań w działaniu – Aleksandra Sienkowska, Angelika Prajzner – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

10.50 – 11.00 – Innowacyjne rozwiązania w zakresie relacji i komunikacji z klientem w dobie pandemii COVID-19 – Mariusz Babiak – Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

11.00 – 11.10 – Wieże widokowe w Polsce – ciekawe miejsca z piękną panoramą – Dominika Bielec – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

11.10 – 11.20 – Edukacja ekologiczna w klasach trzecich szkoły średniej na podstawie badań przeprowadzonych w klasach trzecich liceum i technikum – Sandra Ciempa – Akademia Nauk Stosowanych im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

11.20 – 11.30 – Media społecznościowe jako obszar pozyskiwania informacji zakupowej – Viktoryia Zhukava – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

11.30 – 11.40 – Zaburzenia zachowania pod lupą. Doniesienia z badań empirycznych przeprowadzonych u 12-letniego chłopca – Klaudia Filip, Weronika Masztafiak – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

11.40 – 11.50 – Zabiegi językowe a odbiór tekstu literackiego na przykładzie tłumaczenia „Luzjad” Camõesa, Mateusz Urbaniak – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

11.50 – 12.10 PRZERWA

Moderatorzy:

dr hab. Bogusław Ślusarczyk, prof. PANS

dr inż. Damian Dubis

12.10-12.20 – Ocena gotowości studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Krośnie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – Karolina Sondej, Weronika Góra, Patryk Gazda – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

12.20-12.30 – Współczesne zarządzanie marką sportową – Emilia Wawrzyniak – Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

12.30-12.40 – Innowacyjne rozwiązania sprzedażowe stosowane w punktach gastronomicznych – Angelika Kubit, Magdalena Socha – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

12.40-12.50 – Ekologistyka – nowoczesne rozwiązania w łańcuchu dostaw – Dominik Babik – Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

12.50-13.00 – Badanie skuteczności wdrożenia systemów wizyjnych w przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej – Katarzyna Wójcik-Pałka, Angelika Misztak – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych Krośnie

13.00-13.10 – Wpływ pandemii Covid-19 na digitalizację dokumentów w jednostkach samorządowych – Aleksandra Podyma – Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

13.10-13.20 – Inwestycje z OZE jako narzędzie wspierania zrównoważonego rozwoju w woj. podkarpackim na przykładzie programu REACT-EU – Jessica Orzechowska, Gabriela Płodzień – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

13.20-13.30 – Analiza zjawiska stresu wśród pracowników przedsiębiorstw i sfery budżetowej – Gabriela Płodzień, Jessica Orzechowska – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych

w Krośnie

13.30-13.40 – Funkcjonowanie polskiego rynku ubezpieczeń w okresie pandemii COVID-19 – Paweł Olbrycht – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie


PANEL II – OBSZAR TECHNICZNY 

Identyfikator spotkania: 819 2871 2996
Kod dostępu: 436535

Moderatorzy:

dr hab. inż. Bożena Zwolińska, prof. PANS

dr inż. Bernadeta Rajchel

dr inż. Tomasz Pytlowany

10.00-10.10 – Zróżnicowanie zakresu wykorzystania technologii w hotelach – rozpoznawcze studium przypadków – Korneliusz Pijar – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

10.10-10.20 – Wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce choroby Gaucher’a – Nikola Król, Zuzanna Jandziś – Uniwersytet Rzeszowski

10.20-10.30 – Mikromobilność elektryczna – Paweł Szafrański – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

10.30-10.40 – Sztuczna inteligencja – zagrożenie czy pomoc? -Kacper Adamczyk, Dominika Gazda – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

10.40-10.50 – Szybkie prototypowanie uchwytów metodą druku 3D – Murat Kim – Politechnika Lubelska

10.50-11.10 – PRZERWA

11.10-11.20 – Statyczne i dynamiczne obciążenie podzespołów komputerowych w testach stabilności urządzenia – Patryk Soliński – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

11.20-11.30 – Inteligentne zarządzanie energią – Jakub Kołodziejczyk – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

11.30-11.40 – Jak świadomie wpływać na właściwości optyczne pochodnych pirenu – czyli
w poszukiwaniu sposobu podstawienia (obszar non-K i pozycje węzłowe) w celu otrzymywania wydajnych fluroforów – Martyna Kubis – Uniwersytet Opolski


PANEL III – OBSZAR ZDROWIA

Identyfikator spotkania: 812 6622 3697
Kod dostępu: 555955

Moderatorzy:

dr hab. Danuta Zarzycka, prof. PANS

dr Joanna Grzesik-Gąsior

dr Ewa Smoleń

dr Edyta Szydło


Moderatorzy:

dr hab. Danuta Zarzycka, prof. PANS

dr Joanna Grzesik-Gąsior

10.00-10.10 – Ochrona prawna kobiety karmiącej piersią – Agata Fiołek – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

10.10-10.20 – Rola i zadania położnej w opiece nad wcześniakiem z niską masą urodzeniową – Katarzyna Anusiewicz, Karolina Bartusik – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10.20-10.30 – Rola położnej w opiece nad pacjentką w depresji poporodowej – Aleksandra Gruszka,  Diana Jędrych – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10.30-10.40 – Badanie poziomu świadomości na temat endometriozy wśród studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – Aleksandra Bielawska, Aleksandra Gajewska – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

10.40-10.50 – Zadania położnej w opiece nad pacjentką po pęknięciu torbieli jajnika – Ilona Włodarczyk, Aleksandra Zawadka – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10.50-11.00 – Joga jako aktywność fizyczna kobiet ciężarnych – Natalia Żuchowska, Weronika Zygmunt – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11.00-11.10 – Rola położnej w zabiegach ginekologii estetycznej – Izabela Więcław, Martyna Wieczorek – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11.10-11.20 – Problem nietrzymania moczu u kobiet po porodzie – Natalia Włodarczyk, Izabela Wiśniewska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

11.20-11.30 – Wpływ aktywności fizycznej na częstotliwość występowania dysfunkcji seksualnych -Weronika Stochniałek – Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

11.30-11.50 – PRZERWA

Moderatorzy:

dr Ewa Smoleń

dr Edyta Szydło

11.50-12.00 – Poziom wytrzymałości tlenowej seniorów z województwa opolskiego – Dominika Gabrysch, Joanna Pawlicka – Uniwersytet Opolski

12.00-12.10 – Badanie spirometryczne w diagnostyce POChP – Aleksandra Gałuszka – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

12.10-12.20 – Występowanie drobnoustrojów na skórze dzieci z cukrzycą w miejscu wkłucia pompy insulinowej – Hanna Aleksandrowicz, Zuzanna Kalinowska – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

12.20-12.30 – Wiedza i opinie społeczeństwa na temat szczepień przeciwko COVID-19 – Klaudia Topolska, Dominika Fiejdasz – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

12.30-12.40 – Kropla krwi warta łzy. Miejsce terapii autologicznymi kroplami do oczu we współczesnym leczeniu schorzeń aparatu ochronnego i struktur oka – Marcin Pieprzycki, Jerzy Brzoza – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

12.40-12.50 – Wpływ wybranych metod oczyszczania twarzy na jej ogólny dobrostan – Weronika Mielewczyk, Natalia Skonieczna, Magdalena Zachajczuk – Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

12.50-13.00 – Wpływ wykonywanej pracy zawodowej na odczuwanie dolegliwości układu kostno-mięśniowego – Kamila Mandela, Justyna Gliwa, Gabriela Gerlach – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

13.00-13.10 – Innowacyjne metody terapeutyczne stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego – Aleksandra Gałuszka, Sandra Drabik, Iga Domańska, Natalia Sulkowska – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

13.10-13.20 – Wpływ opracowania wybranych mięśni twarzy, za pomocą technik fizjoterapeutycznych, na zmniejszenie widoczności zmarszczek mimicznych w okolicy czoła – Zuzanna Jandziś – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

13.20-13.30 – Poziom wiedzy studentów kierunków medycznych na temat wirusa HIV/choroby AIDS – Aleksandra Kędra, Agata Sitar, Izabela Zygarowicz, Gabriela Gerlach – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

13.30-13.40 – Częstość występowania zachowań antyzdrowotnych wpływających na nadciśnienie tętnicze wśród studentów – Aleksandra Pilch, Kamila Zajchowska, Izabela Gorczyca, Joanna Pabian – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

13.40-13.50 – Telemedycyna jako szansa na minimalizację odczucia skutków procesu starzenia się ludności w Polsce – Justyna Borek – Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu


PANEL IV – OBSZAR ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Identyfikator spotkania: 894 3814 8121
Kod dostępu: 542602

Moderatorzy:

dr hab. inż. Barbara Krochmal – Marczak, prof. PANS

dr Hanna Kachaniuk

dr Edyta Kwilosz

dr inż. Bernadeta Bienia

dr inż. Magdalena Dykiel


Moderatorzy:

dr Hanna Kachaniuk

dr Edyta Kwilosz

10.00-10.10 – Diagnostyka mikrobiologiczna skóry głowy i włosów u osób w wieku 20-40 lat – Karolina Oleś – Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

10.10-10.20 – Kluczowa rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i ich metabolitów
w utrzymaniu męskiego zdrowia reprodukcyjnego i diagnostyce męskiej niepłodności – Kamil Rodak – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

10.20-10.30 – Układy typu A-π-A-A/D zawierające funkcjonalizowany motyw 1,2,3-triazolowy lub 1,2,3,4-tetrazolowy jako nowe środki przeciwnowotworowe – Łukasz Rybski – Uniwersytet Opolski

10.30-10.40 – Sposób odżywiania się studentów w trakcie trwania roku akademickiego – Kinga Ostalecka, Joanna Pabian, Aleksandra Pilch, Izabela Gorczyca – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

10.40-10.50 – Ocena poziomu stresu u studentów pielęgniarstwa podczas pandemii COVID-19 – Renata Chrzan – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

10.50-11.00 – Rola roślin leczniczych w łagodzeniu bólu neuropatycznego – Darina Kryzhychkovska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

11.00-11.10 – Wpływ napojów energetyzujących na zdrowie osób z terenu województwa podkarpackiego – Kinga Ostalecka, Wiktoria Kukulińska, Julita Folcik, Kornela Augustyn – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

11.10-11.20 – Przewodnik po zaburzeniach lękowych – Oliwia Chmyzińska – Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

11.20-11.30 – Sposoby radzenia sobie ze stresem studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie – Aleksandra Pilch, Wiktoria Knap, Wiktoria Matusz, Piotr Leśniak – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

11.30-11.40 – Ocena czystości mikrobiologicznej kosmetyku w zależności od metody użytkowania – Anna Chałubek, Natalia Śmietańska – Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

11.40-12.00 – PRZERWA

Moderatorzy:

dr hab. inż. Barbara Krochmal – Marczak, prof. PANS

dr inż. Bernadeta Bienia

dr inż. Magdalena Dykiel

12.00-12.10 – Rola różnicowej kalorymetrii skaningowej w analizie jakości tłuszczów spożywczych – Weronika Bińkowska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

12.10-12.20 – Innowacje produktowe w branży kosmetycznej – Angelika Kubit, Magdalena Socha – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

12.20-12.30 – Właściwości antyoksydacyjne naparów z kwiatostanów wybranych odmian konopi siewnych, zależnie od temperatury i czasu parzenia – Magdalena Bochenek, Katarzyna Piróg, Mateusz Bajda – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

12.30-12.40 – Wartość odżywcza i prozdrowotna kwiatów wybranych gatunków z rodzaju Allium – Aleksandra Hajkowska – Uniwersytet  Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

12.40-12.50 – Oznaczenie zawartości kurkuminoidów metodą spektrofotometryczną – Monika Kozielska – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

12.50-13.00 – Technologia produkcji i ocena jakościowa chipsów jabłkowych – Katarzyna Piróg, Magdalena Bochenek, Mateusz Bajda – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie

13.00-13.10 – Zrównoważone wykorzystanie surowców naturalnych- określenie kosmetycznego potencjału ekstraktów otrzymywanych z różnych organów morfologicznych czarnego bzu (Sambucus nigra) – Patrycja Cisło – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

13.10-13:20 – Ekstrakty z roślin nadmorskich – potencjalne składniki kosmetyków pielęgnacyjnych i ochronnych – Paulina Lechwar – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

13.20-13.30 – Który z roślinnych napojów fermentowanych dostępnych na rynku spożywczym jest najlepszym źródłem antyoksydantów? – Joanna Walczyńska, Oliwia Mielczarek, Klaudia Melkis – Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

13.30-13.40 – Określenie potencjału kosmetycznego ekstraktów z różnych organów morfologicznych kocanek (Helichrysum spp.) – Magdalena Lasota – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący

Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS

Członkowie

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski

Prof. dr hab. Kazimierz Sikora

Prof. dr hab. Kazimierz Szmyd

Prof. dr hab. Iwona Wawer

Prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana

Dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS

Dr hab. Władysław Chłopicki, prof. PANS

Dr hab. Łukasz Furman, prof. PANS

Dr hab. inż. Barbara Krochmal – Marczak, prof. PANS

Dr hab. Bogusław Ślusarczyk, prof. PANS

Dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. PANS

Dr hab. Emilian Zadarko, prof. PANS

Dr hab. Danuta Zarzycka, prof. PANS

Dr hab. inż. Bożena Zwolińska, prof. PANS

Dr inż. Bernadeta Bienia

Dr inż. Damian Dubis

Dr Renata Dziubaszewska

Dr inż. Magdalena Dykiel

Dr Joanna Grzesik – Gąsior

Dr Krzysztof Frączek

Dr Hanna Kachaniuk

Dr Edyta Kwilosz

Dr inż. Tomasz Pytlowany

Dr inż. Bernadeta Rajchel

Dr Ewa Smoleń

Dr Edyta Szydło

Dr Agnieszka Woźniak

Dr inż. Piotr Wais

Dr Joanna Ziobro-Strzępek

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący

Dr Renata Dziubaszewska

Zastępca

Mgr Dawid Makowicz

 

Członkowie

Dr inż. Małgorzata Górka

Dr Wojciech Gruchała

Dr inż. Agnieszka Kubacka

Dr Edyta Kwilosz

Dr Anna Łętkowska

Dr inż. Marta Pisarek

Dr Małgorzata Wójcik

Mgr Małgorzata Dziura

Mgr Beata Lorenc

Mgr inż. Maciej Półchłopek

Inż. Piotr Szubra

Studenci

Gabriela Gerlach

Wiktoria Kukulińska

Kamila Mandela

Kinga Ostalecka

Julita Folick

Patryk Gazda

Karolina Sondej

Weronika Góra