I Sympozjum Symulacji Medycznej „Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek” – II Komunikat

Program I Sympozjum Symulacji Medycznej

„Współczesne trendy w kształceniu pielęgniarek”

Krosno15 kwietnia 2019 r. 

930 – 945Przywitanie uczestników konferencji – dr Renata Rabiasz, Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki,  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie Otwarcie sympozjum, prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Rektor 
945 – 1015Wykład inaugurujący Symulacja opieki zdrowotnej w kształceniu studentów pielęgniarstwa,prof. nadzw. dr hab. Danuta Zarzycka,Zakład Pielęgniarstwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie 
1015 – 1045Doświadczenie historyczne, ewolucja   i perspektywy kształcenia pielęgniarek metodą symulacji medycznej w Anglii (Historical experience, evolution and perspectives of nurses education by means of medical simulation in England), Andrew Sykes,Simulation and educatin centre manager, Clinical Skills and Simulation Centre (CSSC) at Royal Brompton Hospital in London 
1045 – 1115Symulacja medyczna drogą do unikania błędów medycznych, dr Grzegorz Cebula, Zakład Dydaktyki Medycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, w Krakowie  
1130 – 1200Przerwa kawowa 
1200 – 1230Możliwości i ograniczenia nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznej, mgr Grzegorz Kucaba, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski 
1230 – 1300Nowoczesna edukacja medyczna w Polsce – czas najwyższy! Możliwości symulacji medycznej, mgr Marek Dąbrowski, Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
1300 – 1400Przerwa obiadowa 
1400 – 1530warsztaty CSM 
 Zarządzanie emocjami w pracy pielęgniarki,mgr Stanisława Olszyk, Zakład Pielęgniarstwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie 
 II Trening zarządzania błędami w symulacji medycznej,mgr Jarosław Sowizdraniuk, Zakład Symulacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
 III Nauczanie umiejętności pielęgniarskich z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii  z wykorzystaniem symulacji medycznej, mgr Alicja Śnieżekmgr Agata Zbylut,Zakład Pielęgniarstwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie 
 IV Planowanie pielęgniarskiej sesji symulacyjnej (Planning a nurses simulation session)Andrew Sykes, Simulation and educatin centre manager, Clinical Skills and Simulation Centre (CSSC) at Royal Brompton Hospital in London 
1530– 1630Wartość symulacji medycznej w rozwoju pielęgniarstwa – Dyskusja panelowa – mgr Małgorzata Dziura, mgr Katarzyna Studnicka Zakład Pielęgniarstwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie 
1630Zakończenie konferencji