„Harmonogram szkoleń BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich


1. Filologia angielska + Dwujęzykowe studia dla tłumaczy + Pedagogika + Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 19 października (środa) godz. 15.30 do 18.30, ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

2. Marketing internetowy + Zarządzanie – 26 października (środa) godz. 15.30 do 18.30, ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

3. Automatyka i robotyka + Informatyka + Mechanika i budowa maszyn – 9 listopada (środa) godz. 15.30 do 18.30, ul. Wyspiańskiego 20, s. 108B

4. Inżynieria środowiska + Budownictwo – 23 listopada (środa) godz. 15.30 do 18.30, ul. Dmochowskiego 12, AULA

5. Pielęgniarstwo + Położnictwo – 30 listopada (środa) godz. 15.30 do 18.30, ul. Kazimierza Wielkiego 4, AULA

6. Wychowanie fizyczne – 7 grudnia (środa) godz. 15.30 do 18.30, ul. Wyspiańskiego 20, s. 108B

7. Produkcja i bezpieczeństwo żywności + Zielarstwo – 14 grudnia (środa) godz. 15.30 do 18.30, ul. Dmochowskiego 12, AULA