„Gustaw Herling-Grudziński. Między Wschodem i Zachodem” – 17 i 18 września 2019 roku

Sto lat temu 20 maja 1919 roku urodził się Gustaw Herling-Grudziński. Jego młodość została poddana brutalnej konfrontacji z żywiołem wojny oraz z dehumanizującym działaniem systemu łagrów. Wbrew wszystkiemu tam właśnie narodził się jeden z najwybitniejszych pisarzy i intelektualistów Polski, autor „Innego świata”, mistrz krótkich form narracyjnych, czujny komentator fenomenów nowoczesności. Aby docenić jego zasługi Sejm RP uchwalił, że rok 2019 będzie rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Przyłączając się do jego obchodów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie organizuje międzynarodową konferencję naukową „Gustaw Herling-Grudziński. Między Wschodem i Zachodem”. 17 i 18 września jej uczestnicy podejmą dialog z dorobkiem wielkiego artysty, aby w ten sposób w latach jubileuszu odzyskania niepodległości podtrzymać ciągłość tradycji tworzonej przez Polaków wyczekujących wolnej Ojczyzny, na obczyźnie szukających dla swojego kraju miejsca na mapie Europy.

Źródło: Insytut Książki