Grzegorz Żuczek

Nazywam się Grzegorz Żuczek, jestem absolwentem studiów inżynierskich w PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie na kierunku Inżynieria środowiska o specjalności Instalacje w inżynierii środowiska. Dyplom inżyniera uzyskałem w 2014 roku. Następnie po półrocznej przerwie kontynuowałem naukę w tym samym kierunku na studiach magisterskich na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza w systemie niestacjonarnym, wybierając jako specjalizację Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Studia ukończyłem w 2016 roku.

W lipcu 2014 roku za pośrednictwem PUP w Krośnie rozpocząłem staż ze środków unijnych w przedsiębiorstwie komunalnym w Krośnie w dziale zarządzania siecią Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, gdzie po jego ukończeniu uzyskałem zatrudnienie. W  firmie tej pracuję do dziś, aczkolwiek w tym czasie zmieniałem stanowiska pracy, w tym przez pewien okres miałem okazję pracować w krośnieńskiej elektrociepłowni.

Obecnie rozważam podniesienie swoich kwalifikacji poprzez studia podyplomowe bądź kurs zawodowy. W przyszłości nie wykluczam starań o uzyskanie uprawnień budowlanych dostępnych dla absolwentów Inżynierii środowiska.