Gabriela Penar – Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Inżynieria produkcji

Cześć! Nazywam się Gabriela Penar jestem absolwentką Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. W 2019 roku ukończyłam kierunek Towaroznawstwo o specjalności Kształtowanie i ocena jakości produktu, zdobywając tytuł inżyniera. Wiedziałam, że chcę kontynuować naukę na studiach II stopnia i pogłębiać swoje zainteresowania związane z zarządzaniem jakością oraz zarządzaniem procesami produkcyjnymi. Dlatego ponownie wybrałam Karpacką Państwową Uczelnie w Krośnie i kierunek Inżynieria produkcji o specjalności Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie. Podczas studiów magisterskich podwyższałam swoje kwalifikacje i uzyskałam certyfikat auditora wewnętrznego Zintegrowanego Sytemu Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. W czasie trwania studiów pracowałam, udało mi się zdobyć doświadczenie na stanowisku kontrolera jakości w branży automotive. Mam nadzieję na dalszy rozwój w tej gałęzi gospodarki.
W trakcie studiów inżynierskich jak i magisterskich mieliśmy możliwość uczestnictwa w zajęciach terenowych, odwiedzenia zakładów produkcyjnych na terenie Krosna oraz okolic. Dało nam to możliwość zobaczenia procesów zachodzących na produkcji związanych z wytworzeniem i przerobieniem półproduktu w gotowy wyrób; wyglądu parku maszynowego, działania systemów zarządzania jakością na halach produkcyjnych. Dzięki czemu przekazywana wiedza miała odzwierciedlenie w rzeczywistości i była łatwiejsza do zrozumienia. Spędzenie pięciu lat w tej Uczelni było jednocześnie przerażającym jaki najlepszym czasem w życiu. Poznałam wartościowych ludzi i wykładowców. Mam nadzieje że przyjaźnie zawiązane podczas trwania studiów inżynierskich i magisterskich przetrwają na długie lata.