Forum Leśne „Stan ekosystemów leśnych a działalność człowieka w dobie zrównoważonego rozwoju”

W dniach 15-16.04.2024 r. w Centrum Konferencyjno-Naukowym Kolegium Nauk Przyrodniczych w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Forum Leśne pt. „Stan ekosystemów leśnych a działalność człowieka w dobie zrównoważonego rozwoju”, której współorganizatorem była Państwowa Akademia Nauk Stosowanych. W komitecie naukowym pracowała dr hab. Barbara Krochmal-Marczak, prof. PANS, a w komitecie organizacyjnym – dr inż. Marta Pisarek. Podczas konferencji wygłoszono 17 referatów. Pozostałe zgłoszone 21 wyników badań zaprezentowano podczas sesji posterowej. W konferencji wzięło udział ponad 150 uczestników, w tym wielu profesorów i doktorów reprezentujących wszystkie główne krajowe ośrodki w których prowadzone są badania z zakresu nauk leśnych i pokrewnych.

Drugiego dnia konferencji w lasach Nadleśnictwa Leżajsk odbyła się sesja terenowa, podczas której poruszone zostały następujące zagadnienia: następstwa wyłączeń z użytkowania lasów, mała retencja jako metoda przeciwdziałania suszy, problemy ochrony lasów przed jemiołą, reintrodukcja gatunków w lasach na przykładzie głuszca. 

Konferencja była transmitowana na żywo na kanale YouTube (niestety bez ostatniej sesji referatowej i sesji posterowej). https://www.youtube.com/watch?v=OAJx6M9ZK_E

Streszczenia wszystkich wystąpień i posterów można odnaleźć w książce abstraktów udostępnionej do pobrania na stronie konferencji. https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-przyrodniczych/jednostki-naukowe/inst-nauk-rolnicz-ochrony-i-ksztalt-s/dzialalnosc-badawcza/konferencje-naukowe/konferencja-naukowa-forum-lesne

Zdjęcia: Michał Święcicki, Iryna Miedviedieva, Marta Pisarek