Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS – został powołany do Komitetu Redakcyjnego Rocznika „Wierchy” – czasopisma poświęconego tematyce górskiej

Rocznik „Wierchy” – specjalistyczne czasopismo naukowe poświęcone tematyce górskiej, wydawany nieprzerwanie już od 100 lat, czyli 1923 roku! „Wierchy” stanowią kontynuację „Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego”, najstarszego polskiego czasopisma poświęconego tematyce górskiej, redagowanego w Krakowie w latach 1876-1920.

Wydawanie rocznika rozpoczęto we Lwowie w latach 1923–1926 (tomy 1–4), od 1927 w Krakowie. Wydawcą „Wierchów” było w latach 1927–1950 Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, od 1951 roku jest to organ PTTK. Od roku 1974 wydawnictwo firmuje Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, a wydawcą jest Oficyna Wydawnicza „Wierchy”. Do 2023 ukazało się 85 tomów, z czego 16 przed II wojną światową.

W latach międzywojennych w roczniku dominowały zagadnienia tatrzańskie, lecz szereg artykułów dotyczył obszaru całych Karpat, w szczególności Karpat Wschodnich znajdujących się na terenie ówczesnej Polski, jak: Bieszczady Wschodnie, Czarnohora, czy Gorgany. W latach powojennych tematyka rozszerzyła się o tereny Sudetów oraz obszary związane z polskimi wyprawami wysokogórskimi, m.in. w Hindukusz, Kaukaz, Andy czy Himalaje.

Materiały prezentowane w roczniku dotyczą bardzo szerokiej tematyki: przyrody gór i problemów jej ochrony, historii terenów górskich, etnografii, obrazu gór w kulturze i sztuce, ochrony dziedzictwa kulturowego, a także historii i bieżących wydarzeń w zakresie turystyki górskiej, alpinizmu oraz speleologii.

Komitet Redakcyjny „Wierchów” współtworzą uczeni z najważniejszych ośrodków akademickich w kraju. Na podstawie uchwały Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, z dnia 3 grudnia 2023 roku, kilkunastoosobowy Komitet Redakcyjny Rocznika został poszerzony o kilka nowych nazwisk:

  • prof. dr hab. Jarosław Balon (Uniwersytet Jagielloński – specjalność naukowa: geografia fizyczna, ekologia krajobrazu)
  • prof. dr hab. Krzysztof Kukuła (Uniwersytet Rzeszowski – specjalność naukowa: ekologia, hydrobiologia, ochrona środowiska, ichtiologia)
  • prof. dr hab. Agnieszka Latocha-Wites (Uniwersytet Wrocławski – specjalność naukowa: geomorfologia, antropogeomorfologia, ekologia krajobrazu, geografia historyczna)
  • dr hab. prof. PANS Piotr Łopatkiewicz (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie – specjalność naukowa: historia sztuki)
  • prof. dr hab. Tomasz Węcławowicz (Uniwersytet Jagielloński, obecnie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – specjalność naukowa: historia sztuki)
  • dr Ditta Kicińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – specjalność naukowa: geologia dynamiczna, geologia regionalna)
  • dr Mikołaj Majewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – specjalność naukowa: geomorfologia, monitoring środowiska przyrodniczego).