Dr hab. Kazimierz Sikora, prof. KPU uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Miło nam poinformować, że decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2022 roku, Pan dr hab. Kazimierz Sikora, prof. KPU uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Językoznawca i dialektolog, badacz języka i kultury polskiej wsi, popularyzator wiedzy o języku polskim. Jego zainteresowania naukowe i publikacje dotyczą głównie takich obszarów badawczych jak: dialektologia, etnolingwistyka, pragmatyka językowa i gramatyka grzeczności, etykieta językowa, semantyka, leksykologia i leksykografia, stylistyka językoznawcza i kultura języka (agresja językowa, mowa nienawiści, emocjonalizacja i wulgaryzacja dyskursu publicznego). Prowadzi zajęcia obejmujące szeroko rozumianą komunikację, etykietę i kulturę języka (także w dyskursie internetowym).  W jego dorobku naukowym szczególne miejsce zajmują prace naukowe dotyczące badań nad statusem gwary w języku i kulturze.

Dołączenie do znamienitego grona profesorów świadczy o nieocenionym wkładzie w dorobek naukowy, a także jest aktem uznania i szacunku dla działalności Pana Profesora na rzecz rozwoju językoznawstwa, kultury języka polskiego i wiedzy o mowie ojczystej.

Cieszy i napawa dumą, że prof. dr hab. Kazimierz Sikora jest związany z naszą Uczelnią od początku jej istnienia – obecnie pracownik  Zakładu Komunikacji Międzykulturowej i przedstawiciel Instytutu Humanistycznego w Senacie Uczelni – nieustannie wspiera nasze inicjatywy, a jego działalność jest doceniana przez naszych pracowników, a przede wszystkim przez studentów.

Gratulujemy sukcesu, życzymy dalszych osiągnięć naukowych oraz realizacji planów i nieustannej motywacji do podejmowania nowych wyzwań.