Dotacja Samorządu Województwa na wyposażenie symulatora ambulansu

Dotacja na wyposażenie symulatora ambulansu w urządzenia medyczne w celu zwiększenia jakości kształcenia praktycznego na kierunku Ratownictwo medyczne w PANS w Krośnie

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie znalazła się w gronie 10 uczelni z regionu otrzymując 140 000,00 zł dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego.

W dniu 4 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie wziął udział w uroczystym spotkaniu, podczas którego została podpisana umowa na realizację przedsięwzięcia.

fot. Michał Bosek-umwp

W roku akademickim 2023/2024 Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie uruchomiła kształcenie na kierunku Ratownictwo medyczne. W ramach przyznanej dotacji planowana jest rozbudowa infrastruktury naukowo-dydaktycznej PANS w Krośnie o nowoczesny sprzęt odzwierciedlający warunki codziennej pracy ratowników medycznych, a co za tym idzie podniesienie jakości kształcenia praktycznego studentów na tym kierunku studiów, a także umożliwienie prowadzenia badań przez studentów i pracowników dydaktycznych w różnych obszarach np. elektroterapii w stanach nagłych czy monitorowania pacjentów różnymi metodami.