Dominika Fiedeń

Witam wszystkich. Nazywam się Dominika Fiedeń i jestem tegoroczną absolwentką PWSZ w Krośnie, kierunek: Pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Początkowo podjęłam studia na tym kierunku w Warszawie, lecz sytuacja zmusiła mnie do powrotu w rodzinne strony. Postanowiłam przenieść się na tę właśnie uczelnię. 

Studia rozpoczęłam w 2013 roku. Po 3 latach mogę z całą pewnością stwierdzić, iż nie żałuję tej decyzji. Kocham dzieci, więc  odkąd pamiętam chciałam mieć z nimi styczność. Interesowało mnie wychowanie przedszkolne oraz nauczanie początkowe (zintegrowane) dzieciaków w szkole. Studia na tej uczelni pozwoliły mi uzyskać ogromną swobodę w prowadzeniu zajęć w szkole czy przedszkolu, nauczyłam się także pisać własne, autorskie scenariusze zajęć, także z wykorzystaniem metod aktywizujących pobudzających uczniów do twórczego myślenia. Dzięki zajęciom z wykwalifikowanymi wykładowcami i praktyce w Szkołach Podstawowych w Krośnie (m.in. w Zespole Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego) oraz przedszkolach uświadomiłam sobie w jaki sposób można elastycznie prowadzić lekcje. W ciągu 3 lat nauki na uczelni otrzymałam ogrom wiedzy teoretycznej i praktycznej, która motywowała mnie do ciągłego poszerzania swoich umiejętności i zaowocowała tym, iż obecnie wraz z koleżanką pracujemy jako animatorki czasu wolnego dzieci i młodzieży (w czasie studiów ukończyłam kurs animatora czasu wolnego dzieci i młodzieży w Rzeszowie). 

Poza uczestnictwem w zajęciach obowiązkowych na uczelni byłam uczestniczką programu Study Buddy (pomoc studentom międzynarodowym Erasmus). W ten sposób mogłam rozwijać także swoje zainteresowanie językami obcymi (angielski, hiszpański). Dzięki temu programowi zyskałam wielu przyjaciół z Turcji czy Hiszpanii, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt (wyjazdy ze studentami Erasmus jako opiekun, pomoc, itp.). W trakcie studiów ukończyłam także kurs Business English w siedzibie Active Learning w Krośnie. Dzięki wsparciu dr Marii Kocór wzięłam także udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej,  pt. Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży na Uniwersytecie Rzeszowskim, wygłaszając  referat na temat tychże zagrożeń (temat: „Alkoholizm w rodzinie w doświadczeniach gimnazjalistów” na podstawie badań przeprowadzonych w Gimnazjum im. Jana Wyżykowskiego w Haczowie). Oprócz tego, swoje umiejętności muzyczne mogłam w dalszym ciągu rozwijać w Zespole Pieśni i Tańca, występując w grupie wokalnej i uczestnicząc wraz z Zespołem pod dyrekcją dr Janusza Boczara na licznych wydarzeniach, tj. Juwenaliach, konferencjach, Mikołajkach, itp. Angażując się w Akademię Młodych prowadzoną przez mgr Halinę Zaforemską miałam także okazję uczestniczyć w wycieczce integracyjnej do Węgier (Sarospatak), gdzie Krosno posiada swoją uczelnię partnerską.

Studia w PWSZ w Krośnie będę zawsze wspominać z uśmiechem. Otrzymałam tutaj nie tylko ogrom wiedzy metodycznej potrzebnej do pracy nauczyciela, ale również poznałam sporo wartościowych ludzi, których nigdy nie zapomnę. Dzięki stypendium naukowemu mogłam aktywnie dbać o swój osobisty rozwój w obszarze moich zainteresowań. Wszystkie działania prowadzone przeze mnie w ciągu 3 lat zaowocowały obroną pracy licencjackiej na 5.0. Ogromne wsparcie i wiedza jaką otrzymałam od niesamowitej kadry wykładowców zmotywowały mnie do rozwoju swoich umiejętności, kompetencji w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. 

Obecnie działam jako animatorka dzieci i młodzieży oraz planuję kontynuować studia magisterskie prawdopodobnie na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.