Dni Jana Pawła II – pamięć o dziedzictwie naszego Świętego Rodaka

W listopadzie br. mogliśmy uroczyście świętować XVII edycję wydarzenia Dni Jana Pawła II.  10 listopada 2022 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja naukowa pod nazwą Gdzie jesteś źródło? Polska, Ukraina, Europa.

Potrzeba wspomnieć, że Dni Jana Pawła II otrzymały tegoroczną nagrodę Totus Tuus.  Z tego właśnie względu podczas uroczystych obchodów w dniu 10 listopada br. podczas wydarzenia pełnego wspomnień o Janie Pawle II,  jego nauczaniu, wykładów tematycznych o Świętym odbyło się symboliczne wręczenie przygotowanych fotokopii nagrody dla Członków Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, która jest dowodem uznania i podziękowaniem za wsparcie, pomoc w organizacji i uczestnictwo w popularyzacji dziedzictwa Jana Pawła II w środowisku akademickim.

Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie podczas konferencji reprezentował prof. dr hab. Grzegorz Przebinda, Rektor KPU w Krośnie w latach 2012-2020, były wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, któremu osoba i tematyka nauczania Świętego Jana Pawła II od lat jest szczególnie bliska. Profesor Grzegorz Przebinda wygłosił wykład Polski papież o Ukrainie europejskiej.

Czujemy ogromną dumę, że jako krośnieńska Uczelnia możemy przyczynić się do upamiętnienia osoby Świętego Jana Pawła II, którego nauczanie pomimo upływu lat pozostaje niezwykle aktualne i nieustannie w nas trwa.

Sesja na Uniwersytecie Jagiellońskim „Gdzie jesteś źródło? Polska, Ukraina, Europa” – upamiętnienie postaci Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa w społeczności akademickiej Krakowa i całej Małopolski Z wykładu prof. Przebindy: „Szacunek dla prawosławia łączył się w myśli i działalności krakowskiego biskupa z wielkim podziwem dla Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.
O roli Jana Pawła II w procesie pojednanie polsko-ukraińskiego, konsekwencjach wizyty papieskiej w Ukrainie oraz religijnym wymiarze protestów na kijowskim Majdanie mówiono podczas konferencji naukowej pt. „Polska, Ukraina, Europa”. Wydarzenie odbyło się w Kurii Metropolitalnej w Warszawie w ramach XXII Dnia Papieskiego, organizowanego w tym roku pod hasłem „Blask Prawdy”.