Daniel Bruk

Rozmowa z Danielem Brukiem absolwentem kierunku Rolnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

 –    W 2006 roku ukończył Pan studia na kierunku Rolnictwo PWSZ w Krośnie. Czym obecnie się Pan zajmuje?

– Tak to już minęło osiem lat od ukończenia studiów. Obecnie w miejscowości Puławy gmina Rymanów prowadzę gospodarstwo rolnicze ukierunkowane na produkcję mleka. Gospodaruję na powierzchni 80 ha użytków rolnych, posiadam 40 krów mlecznych rasy simentaler oraz zajmuję się działalnością agroturystyczną.

– Jak Pan wspomina okres studiów?

– Na studiach nauczyłem się sporo rzeczy, które obecnie mogę wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej. Studia na PWSZ w Krośnie dały mi podstawą wiedzę z zakresu technologii produkcji rolniczej, ale przede wszystkim umiejętność postrzegania zmian rynkowych jakie zachodzą w sektorze agrobiznesu. Dotyczy to głównie zmian w preferencjach konsumentów oraz tendencji spadku opłacalności produkcji rolniczej. Okres studiów to był także bardzo interesujący czas zawierania nowych znajomości. Miło też wspominam życie studenckie.

– Na czym polega Pana recepta na sukces zawodowy?

–    Wydaje mi się, że podstawą sukcesu jest po pierwsze dobre podstawy teoretyczne, a po drugie chęć osiągnięcia sukcesu. Dobra teoria stanowi fundament, dla dalszego dynamicznego rozwoju w życiu zawodowym. Od zawsze marzyłem, aby prowadzić nowoczesne gospodarstwo rolnicze na europejskim poziomie. I to właśnie z tego powodu od samego początku mojej działalności w rolnictwie wprowadzałem w gospodarstwie rolniczym nowoczesne maszyny, urządzenia i technologie. Wynikało to z konieczności dostosowania gospodarstwa rolniczego do standardów higienicznych i produkcyjnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Ponadto starałem się też poszukiwać nisz rynkowych dla mojej działalności. To właśnie z tego powodu prowadzę działalność agroturystyczną oraz postanowiłem zająć się sprzedażą bezpośrednią mleka w mlekomatach. Jest to nowatorski pomysł jak na warunki Polskie. Posiadam obecnie mlekomaty (w Rymanowie, Krośnie, Dukli i Miejscu Piastowym), w których można codziennie kupić świeże mleko od moich krów. Ten pomysł sprzedaży okazał się tzw. „strzałem w dziesiątkę”, cieszy się bardzo dużą popularnością.

–  Jakie są Pana plany dotyczące dalszego rozwoju gospodarstwa rolniczego?

– Uważam, że obecnie rolnicy muszą także poszukiwać źródeł dochodów poza gospodarstwem rolniczym, stąd też zamierzam zwiększyć liczbę mlekomatów na terenie Podkarpacia, wprowadzić przetwórstwo mleka we własnym gospodarstwie oraz rozwijać działalność agroturystyczną.

–  Jakby Pan ocenił z perspektywy czasu studia na kierunku rolnictwo w PWSZ w Krośnie?

– Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że najważniejsze dla mnie to było zrozumienie roli rolnictwa we współczesnej gospodarce, a także procesów zachodzących w obszarze agrobiznesu. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję dziś w moim gospodarstwie rolniczym, dążąc do rozszerzania zakresu działalności o agroturystykę i sprzedaż bezpośrednią. Sukces mojego gospodarstwa rolniczego to, także duży zasób wiedzy dotyczącej technologii produkcji rolniczej pozwalającej na uzyskanie produktów o wysokiej jakości, spełniającej wymagania współczesnego konsumenta. Bez wiedzy, którą uzyskałem w trakcie studiów, a którą muszę ciągle uzupełniać nie osiągnąłbym nigdy takiego sukcesu. Największy kapitał jaki posiadam to moja wiedza.

– Czy poleciłby Pan kierunek Rolnictwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie młodzieży zdającej w tym roku maturę?

– Tak, z całą stanowczością. Jest to uczelnia kształcąca na wysokim poziomie, przyjazna studentom, posiadająca bardzo dobrą bazę dydaktyczną i dająca możliwości rozwoju zawodowego. Uważam, że studia na kierunku rolnictwo są ciekawą ofertą nie tylko dla przyszłych rolników, ale także dla osób, które chcą znaleźć swoje miejsce pracy w otoczeniu rolnictwa, w szeroko rozumianym agrobiznesie czy uczestniczyć w kształtowaniu rozwoju obszarów wiejskich. Nie bez znaczenia jest też fakt, że PWSZ w Krośnie jest uczelnią kształcącą na potrzeby regionu, dobrze znającą te potrzeby. Warto podkreślić, że w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020 w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich dużo środków finansowych zarezerwowano dla młodych, legitymizujących się wykształceniem rolniczym ludzi, którzy zamierzają przejąć i prowadzić własne gospodarstwo rolne. Uzyskanie więc wykształcenia rolniczego w tym przypadku jest rzeczą konieczną. A takie wykształcenie można zdobyć w murach PWSZ w Krośnie.  

 –    Dziękujemy za rozmowę, życzmy dalszych sukcesów i dynamicznego rozwoju gospodarstwa rolniczego. Zapraszamy na Uczelnię do dzielenia się praktyczną wiedzą ze studentami.