Kampus dydaktyczno-sportowy, ul. Wyspiańskiego 20

W skład kompleksu dydaktycznego wchodzą dwa budynki dydaktyczne i zespół obiektów sportowych. Na przekazanym w 2000 roku przez Zarząd Województwa Podkarpackiego terenie znajdowały się również: Publiczna Szkoła Powszechna powstała na przełomie XIX/XX wieku, która ze względu na stan techniczny nadawała się jedynie do wyburzenia, i szkoła podstawowa, której budynek poddano remontowi generalnemu. Szkoła ta została oddana do użytku we wrześniu 1958 roku, a jej pierwszym kierownikiem i organizatorem był Pan Andrzej Gorczyca. Proces inwestycyjny przebiegał w latach 2000-2002. Odremontowane budynki zostały przeznaczone na działalność dydaktyczną Instytutów: Politechnicznego i Kultury Fizycznej.

W latach 2010-2011 uczelnia pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013, które umożliwiło rozbudowę i przebudowę budynków kampusu. Nadbudowano wtedy pierwszą kondygnację budynku, co umożliwiło powstanie trzech nowych sal dydaktyczno – seminaryjnych, laboratorium sieci informatycznych, sali komputerowej oraz czterech sal konsultacyjno-dydaktycznych do e-learningu. Poza tym w ramach projektu zmodernizowano halę dydaktyczno-sportową oraz dobudowano do niej magazyn i salę do gimnastyki korekcyjnej. Zrealizowano także kompleksowe prace termomodernizacyjne ścian i stropodachu.

W 2018 roku na potrzeby kierunku Informatyka zakupiono nowoczesny sprzęt dydaktyczno–badawczy. Dzięki niemu utworzono Komputerowy rozproszony system sterowania strumieniami energii cieplnej oraz sterowania i analiz efektywności energetycznej. Pracownię technik światłowodowych oraz Laboratorium przetwarzania danych dla rozproszonych systemów kontrolno-pomiarowych.


Zakończenie procesu inwestycyjnego pozwoliło zapewnić studentom i pracownikom komfortowe warunki nauki i pracy. Instytut Politechniczny otrzymał zespół pracowni komputerowych i specjalistycznych ze stałym dostępem do Internetu.
Najbardziej nowoczesny w Krośnie kompleks sportowy obejmuje halę sportową, sale do gimnastyki korekcyjnej i gimnastyki sportowej, salkę do tenisa stołowego i siłownię.