Certyfikaty umiejętności praktycznych na kierunku Pielęgniarstwo

6-go czerwca 2023 roku odbyła się uroczystość wręczenia studentom na kierunku Pielęgniarstwo certyfikatów umiejętności praktycznych. Uroczystość uświetnili: prorektor ds. studiów dr Krzysztof Frączek oraz Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki dr Renata Dziubaszewska. W wydarzeniu uczestniczyli również: dr n. med. Beata Kumięga – nauczyciel akademicki prowadzący moduł e-recepta w dr Eryk, a także mgr Robert Rajs, wykładowca PANS Krosno, prowadzącego zajęcia z systemu drEryk, pomysłodawca IT Academy Telemedicine. Całość uroczystości prowadziła mgr Małgorzata Dziura – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa. Obecna również była opiekun II-go roku kierunku Pielęgniarstwo mgr Małgorzata Sieniawska.

Oprócz certyfikatów studenci otrzymali nagrody. Fundatorami była Centrala firmy drEryk, a także PANS Krosno.

W semestrze letnim, w roku akad. 2022/2023 studenci II-go roku kierunku Pielęgniarstwo uczestniczyli w programie edukacyjnym IT Academy Telemedicine, którego pilotaż jest wprowadzany w naszej uczelni.

Projekt dedykowany jest w szczególności kierunkowi Pielęgniarstwo. Jego powstanie oparło się na poznawaniu nowych, przydatnych narzędzi informatycznych jak i usług kierowanych do wszystkich obywateli (m.in. www.pacjent.gov.pl).

Studenci kierunku Pielęgniarstwo od kilku lat uczestniczą w zajęciach informatycznych na których poznają m. in. system drEryk z wprowadzaną właśnie e-receptą, otrzymują wiedzę i umiejętności z zakresu systemów informacji w ochronie zdrowia.

Należy nadmienić, że staraniem pracowników PANS Krosno (wcześniej KPU w Krośnie) otrzymaliśmy kilka lat temu niniejsze oprogramowania. Natomiast od zeszłego uzyskaliśmy możliwość certyfikacji umiejętności praktycznych, które są potwierdzone przez producenta oprogramowania jak również z rekomendacją Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (*).

(*) CSIOZ (Centrum e-Zdrowia) jest państwową jednostką budżetową powołaną przez Ministra Zdrowia. Swoją działalność CeZ rozpoczęło 1 sierpnia 2000 roku. Głównym przedmiotem działalności CeZ jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz.

Centrum e-Zdrowia odpowiada za monitorowanie planowanych, budowanych i prowadzonych systemów teleinformatycznych za poziomie centralnym i regionalnym.

Po analizie prac studentów, wykonanych ćwiczeń, zaliczenia zagadnień z modułu e-recepta przyznano studentom Certyfikaty z umiejętności pracy w systemie informatycznym w pielęgniarstwie drEryk z e-receptą.

Pracę w systemie drEryk w modułach (pielęgniarka szkolna, ambulatoryjna, rejestratorka, moduł kierownika medycznego) nadzorował mgr Robert Rajs – koordynator nowego projektu edukacyjnego IT Academy Telemedicine na naszej uczelni, natomiast moduł E-recepty prowadziła doktor nauk medycznych dr Beata Kumiega – pracownik Zakładu Pielęgniarstwo.

Należy zaznaczyć na wszechstronność prac, ich jakość i wysoki poziom wiedzy praktycznej.

Z pracy studentów II-go roku w programie drEryk nie krył zadowolenia Pan mgr Robert Rajs.

Cieszy mnie sumienność wśród studentów w wykonaniu kilku modułów w programie oraz zwracanie uwagi na dokładność w przygotowaniu sprawozdań z zajęć przez wszystkie grupy. Widać było, że studenci chcą poznać nie tylko system ale chcą dalej rozwijać się informatycznie.

Myślę, że w przyszłości spotkamy się jeszcze pracując w projekcie IT Academy Microsoft czy IT Academy Telemedicine PANS Krosno.

Studenci także oceniali przydatność takich programów jak drEryk, Mediporta czy Sprawny Gabinet.

Przyszłość pracownika ochrony zdrowia, personelu medycznego ma i będzie miała swoje odzwierciedlenie w kompetencjach praktycznych w tym obsługę systemów do monitorowania pacjenta, śledzenia jego dokumentacji medycznej czy rejestrację wizyt w takich lub podobnych systemach.

…Na zajęciach poznaliśmy właściwości programu dr Eryk i skorzystaliśmy z niego wyczerpująco. Znamy jego funkcjonowanie, wykonaliśmy dużą ilość ćwiczeń związanych z tym programem min. jak przyjąć pacjenta, wykonać skierowania, przeprowadzić wizytę i wiele innych ważnych opcji w systemie. Jesteśmy przygotowani do pracy z programem dr Eryk. Były poczynione starania odnośnie certyfikatów z tego właśnie programu i ma na niego szanse duża ilość studentów.

„…Zajęcia z Farmakologii na których była omawiana e-recepta w programie drERYK przebiegły w twórczej atmosferze. Pani doktor Beata Kumiega w sposób prosty wytłumaczyła nam jak poruszać się po tym nowoczesnym narzędziu, z pewnością przyszłościowym dla naszego zawodu.

(…) Oprócz dr Eryka pracowaliśmy również na programie Microsoft Word, w którym poznaliśmy wiele cennych dla nas działań pomocnych w pisaniu pracy licencjackiej jak i w przyszłej pracy. Spędziliśmy na nich trochę naszego czasu na zajęciach próbując stworzyć własną prace licencjacką, co było bardzo pomocne. Udało nam się również wykonać kilka ćwiczeń z programu Excel. Tworzyliśmy rejestry aptek, bazę danych itp. Poznaliśmy także strony, z których będziemy mogli korzystać w przyszłości do pracy licencjackiej.

II rok Pielęgniarstwa PANS Krosno

Życzymy sukcesów w dalszej edukacji na naszej uczelni

Nasz serwis
https://www.facebook.com/telemedycynakpu

mgr Robert Rajs
Koordynator programu edukacyjnego
IT Academy Telemedicine
 PANS Krosno