Certyfikacja umiejętności informatycznych na kierunkach Informatyka i Budownictwo

W dniu 21.04.2023 studenci III roku Informatyki ze specjalności „Technologie internetowe i bazy danych” odebrali certyfikaty IT Academy Microsoft „Bazy danych”.

Przez kilka miesięcy w ramach zajęć prowadzonych w Uczelni w Krośnie studenci poznawali zagadnienia związane z systemami zarządzania bazami danych, w tym Microsoft SQL Server.

Certyfikat IT Academy jest potwierdzeniem umiejętności nabytych podczas realizacji projektu. W ramach kursu przygotowawczego studenci realizowali zadania związane z wykorzystaniem systemu zarządzania bazami danych Microsoft SQL Server. Realizowali również projekty obejmujące tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem technologii ASP.NET.

W ramach zajęć prowadzonych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie studenci poznawali zagadnienia związane z nowoczesnymi systemami bazodanowymi.

Certyfikaty uroczyście wręczył dr inż. Bartosz Trybus – prowadzący zajęcia z baz danych. Całość certyfikacji przygotował mgr Robert Rajs – koordynator IT Academy Microsoft PANS w Krośnie.

Przedmiot objęty certyfikacją prowadził dr inż. Bartosz Trybus z Zakładu Informatyka.

Grupa studentów kierunku Informatyka po wręczeniu certyfikatów

https://www.facebook.com/INF.KPU.Krosno/

W dniu 24.04.2023 studenci II roku Budownictwa z przedmiotu: Technologia informacyjna w ramach IT Academy Microsoft odebrali certyfikaty IT Academy Microsoft.

W ramach zajęć prowadzonych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie studenci poznawali zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami opartymi na technologii Microsoft.

Certyfikaty uroczyście wręczył dr inż. Tomasz Pytlowany – Kierownik Zakładu Budownictwo, a towarzyszył mu mgr Robert Rajs – koordynator przedmiotu jak i IT Academy Microsoft PANS w Krośnie.

Certyfikat IT Academy jest potwierdzeniem umiejętności nabytych podczas zajęć.

Wręczenie certyfikatów w auli przy ulicy Dmochowskiego