Budżet partycypacyjny Samorządu Studentów KPU w Krośnie – zmiana terminu składania wniosków

Budżet partycypacyjny Samorządu Studentów to wydzielona w danym roku akademickim część budżetu Uczelni, o której wykorzystaniu mogą współdecydować studenci KPU w Krośnie. Celem budżetu partycypacyjnego Samorządu Studentów jest zaangażowanie studentów w rozwój Uczelni poprzez zgłaszanie projektów, dyskutowanie nad nimi i wskazywanie w głosowaniu tych, które w największym stopniu realizować będą ideę dobra wspólnego.

Zachęcamy wszystkich studentów KPU w Krośnie, do zgłaszania pomysłów na realizację ciekawych projektów mających na celu poprawę warunków studiowania.

Projekty można zgłaszać w terminie do 18 listopada 2022 r. w Biurze Prorektora ds. Rozwoju (p. 108, Rynek 1, Krosno).