Borelioza – problemy diagnostyczne i terapeutyczne

Rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

    oraz

Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów

zapraszają na seminarium

   Borelioza – problemy diagnostyczne i terapeutyczne

 Krosno, 10 maja 2017 roku

KOMUNIKAT II

 Cele seminarium:

Popularyzacja wiedzy oraz wymiana poglądów naukowych i doświadczeń na temat epidemiologii, etiologii, patogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki, leczenia i profilaktyki boreliozy (Borreliosis). Próba wyjaśnienia przyczyn „szumu medialnego” na temat boreliozy (krętkowicy kleszczowej). Merytoryczne omówienie, weryfikacja i obalenie nieprawdziwych informacji o chorobie oraz próba oceny rzeczywistych zagrożeń związanych z zakażeniem krętkami Borrelia. Dawne i współczesne problemy związane z rozpoznaniem i leczeniem boreliozy z Lyme. Omówienie i ocena metod leczenia boreliozy w medycynie oficjalnej i medycynie alternatywnej (niekonwencjonalnej).

Tematyka seminarium:

 • Biologia kleszczy Ixodida
 • Krętki Borrelia wywołujące boreliozę
 • Diagnostyka boreliozy
 • Objawy, różnicowanie boreliozy
 •  Metody leczenia boreliozy
 •  Zapobieganie boreliozie
 • Preparaty przeciwkleszczowe
 • Aspekty historyczne związane z boreliozą

Formy prezentacji:

 • Sesje plenarne
 • Referaty
 • Sesje posterowe
 • Wystawy i prezentacje firm

KOMITET HONOROWY SEMINARIUM

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)

Prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

KOMITET NAUKOWY SEMINARIUM

Przewodniczący: prof. dr hab. Roman Kołacz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Członkowie:

Prof. dr hab. farm. inż. Grzegorz Bazylak (Kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka (Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Dr n. leśnych Izabela Betlej (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.S. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Dr n. med. Sławomir Dudek (Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii, Śląski Uniwersytet Medyczny)

Dr n. med. Józef Forgacz (Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej II, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu)

Prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak (Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski (Kierownik Katedry Fizjologii i Toksykologii, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S.Pigonia w Krośnie; Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski (Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, Kierownik Zakładu Mikrobiologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. n. med. Brygida Knysz (Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych; Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Prof. dr hab. Roman Kołacz (Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny)

Dr n. med. Ryszard Kacała (Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Dr inż. Janusz Kilar (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigoniaw Krośnie)

Dr n. med. Lucjan Langner (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski (Kierownik Katedry Medycyny Społecznej, kierownik Zakładu Higieny

Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)

Prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski (Kierownik Katedry Onkologii, Kierownik Zakładu Chirurgii Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Wrocławiu)

Prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Przewodniczący Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk; Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego; Kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Dr hab. n. biol. Krzysztof Piksaprof. UP (Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KENw Krakowie)

O. dr Marcelin Pietryja  (Dyrektor Herbarium Św. Franciszka, Dyrektor Instytutu Medycyny Klasztornej, Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach)

Dr n. med. Renata Rabiasz (Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Dr n. biol. Henryk Różański (Kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. med. Andrzej Szuba (Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego  we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. inż. Antoni Szumny (Kierownik Katedry Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. n. biol. Magdalena Twarużek (Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Prof. dr hab. n. farm. Iwona Wawer (Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

Dr n. biol. Dominik Wróbel (Prorektor ds. Studiów, Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Prof. dr hab. Marek Ziętek (Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Danuta Zarzycka (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie; Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

KOMITET ORGANIZACYJNY SEMINARIUM

Przewodniczący: dr n. biol. Henryk Różański

Członkowie:

dr Izabela Betlej

dr inż. Janusz Kilar

dr inż. Magdalena Kilar

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

dr inż. Anna Pietrasz

mgr inż. Halina Beń 

mgr Jarosław Kasprzak (Wielkopolskie Centrum Promocji Zdrowia w Poznaniu)

mgr Lucyna Pojnar

mgr Katarzyna Studnicka

 mgr inż. Angelika Uram

Sekretarz:

mgr Iwona Wajs

PROGRAM SEMINARIUM

Środa, 10 maja 2017 roku

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im S. Pigonia w Krośnie, ul. Dmochowskiego 12, dzielnica Suchodół

8.00 – 11.00    Rejestracja uczestników

8.30 – 9.00      Powitanie i uroczyste otwarcie konferencji – mgr Franciszek Tereszkiewicz, Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie

– przemówienie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie – prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

SESJA I – WYKŁADY (przewodniczą: prof. dr hab. farm. inż. Grzegorz Bazylak(Kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika), dr n. med. Lucjan Langner (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

9.00 – 9.30 dr n. biol. Dominik Wróbel Kleszcze – Ixodida i ich środowisko życia (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

9.30 – 10.15 prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski – Borrelia sp. – czynnik etiologiczny krętkowicy kleszczowej (Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

10.15 – 11.00 prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak – Choroby wirusowe przenoszone przez kleszcze (Zakład Wirusologii Molekularnej, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Dyskusja

11.15 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 – 12.15dr n.med. Sławomir Dudek – Poszukiwanie nowych technik wykrywania boreliozy (Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

12.15 – 12.45 mgr inż. Paweł Fekner – Potencjalne możliwości wykorzystana testu USR  w początkowym etapie diagnostyki boreliozy (Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów)

12.45 – 13.15 lek. med. Krzysztof Błecha – Nadrozpoznawalność boreliozy w ocenie lekarza praktyka(Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki)

Dyskusja

13.30 – 15.00 Przerwa obiadowa (restauracja Gąsior & Gąsior Krosno, ul. Bieszczadzka 80)

SESJA II – WYKŁADY i DEBATA (przewodniczą: prof. nadzw. dr hab. n. farm Ilona Kaczmarczyk-Sedlak (Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Fitochemii, Wydziału Farmaceutycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny), o. dr Marcelin Pietryja  (Dyrektor Herbarium Św. Franciszka, Dyrektor Instytutu Medycyny Klasztornej, Klasztor Braci Mniejszych Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach).

15.00 – 15.30 dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik – Skutki przewlekłej antybiotykoterapii boreliozy. (Klinika Gastroenterologii i Hepatologii. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu).

15.30 – 16.00 mgr farm. Przemysław Figura – Fitoterapia zespołu poboreliozowego (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu).

16.00 – 16.30 mgr Jan Oruba – Rośliny lecznicze w  terapii  lekoopornej babeszjozy (Centrum Fitoterapii, Łużna)

16.30 – 17.00 dr n. biol. Henryk Różański – Potencjalne możliwości wykorzystania Paulownia Siebold & Zuccarini i Catalpa Scopoli w fitoterapii boreliozy (Instytut Zdrowia i Gospodarki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie)

Dyskusja

17.00  17.30 Przerwa kawowa

mgr Jarosław Kasprzak – Wolne refleksje praktyka o boreliozie i medycynie alternatywnej (Wielkopolskie Centrum Promocji Zdrowia w Poznaniu)

17.30~20.00 Debata na temat chorób odkleszczowych (Tick-borne disease), prowadzący: mgr Jarosław Kasprzak (Wielkopolskie Centrum Promocji Zdrowia w Poznaniu)

 Uczestnicy Debaty:

prof. dr hab. n. biol. Anna Goździcka-Józefiak

dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik

prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski

lek. med. Krzysztof Błecha

mgr Jan Oruba

Dyskusja, pytania do Uczestników Debaty

ok. 20.00 Zakończenie i podsumowanie Seminarium – mgr Franciszek Tereszkiewicz (Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie), prof. dr hab. n. biol. Adam Kaznowski  (Dyrektor Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM, Kierownik Zakładu Mikrobiologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu).

SESJA POSTEROWA

Grzegorz Bazylak, Tai-Long Pan: Antybakteryjne substancje roślinne do unieszkodliwiania Borrelia sp. (Antibacterial plant derived compounds against Borrelia sp.), Katedra i Zakład Bromatologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz;  School of Traditional Chinese Medicine, College of Medicine, Chang-Gung University, Taoyuan, Taiwan.

Ewa Długosz, Ewa Waluga, Paweł OlczykBajkaleina – nowe perspektywy w leczeniu borelioz(Baicalein- new perspectives in the treatment of Lyme disease), Zakład Farmacji Aptecznej Katedry Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Krzysztof Piksa: Kleszcze pasożytujące na nietoperzach (Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Kalendarz zgłaszania uczestnictwa

 Zgłaszanie uczestnictwa do 30.04.2017 r.

 • Formularz rejestracyjny zgłaszania uczestnictwa w seminarium dostępny jest na stronie: http://ptzif.pl lub https://konferencje.pwsz.krosno.pl/
 • Streszczenia artykułu należy przysyłać do 7 kwietnia 2017 r.
 • Pełne wersje artykułów należy przysyłać do 31 maja 2017 r.
 • Termin wniesienia opłaty: do 30 kwietnia 2017 r.
 • Wszystkie nadesłane artykuły będą kwalifikowane i recenzowane.
 • Streszczenia artykułów będą wydane jako materiały seminaryjne.
 • Pełne artykuły naukowe zostaną wydane w czasopiśmie Herbalism.
 • Wymagania edytorskie

Opłata:150 zł

Opłata seminaryjna obejmuje:

 • uczestnictwo w seminarium
 • materiały seminaryjne – streszczenia
 • bar kawowy

Opłatę seminaryjną należy wpłacić na konto:

Bank Pekao S.A.

I O/Krosno

39 1240 2311 1111 0010 5453 8749

z dopiskiem: „seminarium borelioza”+ imię i nazwisko uczestnika/nazwa firmy 

Sekretariat seminarium:

Instytut Zdrowia i Gospodarki

 ul. Dmochowskiego 12

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-80, 13-43-755-25

fax 13-43-755-81

e-mail: borelioza@pans.krosno.pl

Adres do korespondencji:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

ul. Rynek 1

38-400 Krosno

tel. 13-43-755-80, 13-43-755-25

fax 13-43-755-81

e-mail: borelioza@pans.krosno.pl

Miejsce seminarium: kampus Politechniczny PWSZ w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Dmochowskiego 12.

Patronat