Bartłomiej Bielawa – Absolwent kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności

Cześć, mam na imię Bartek, jestem absolwentem kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Ukończenie tego kierunku pozwoliło na rozszerzenie moich zainteresowań. W trakcie studiów uczestniczyłem w wielu konferencjach naukowych, a także włączyłem się w działalność Studenckich Kół Naukowych. Uczestnictwo w tej organizacji pozwoliło mi na nawiązanie znajomości, które jak się okazało były i są bardzo ważne z perspektywy pracy zawodowej jak również życia osobistego. Po ukończeniu studiów na kierunku Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności zdecydowałem się kontynuować naukę w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na studiach II stopnia – Inżynieria Produkcji. Obecnie jestem pracownikiem Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Jako przesłanie do studentów oraz kandydatów podejmujących studia na kierunku Produkcja i bezpieczeństwo żywności mogę potwierdzić, że rynek pracy potrzebuje ekspertów od jakości surowców i produktów żywnościowych, potrzebuje osób posiadających stosowną wiedzę z tego zakresu, stojących na straży bezpieczeństwa żywnościowego potencjalnych konsumentów