Barbara Szetela

„Nazywam się Barbara Szetela. Jestem tegoroczną (2016) absolwentką kierunku Pedagogika, specjalność: Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza z Terapią Pedagogiczną. Od października planuję kontynuować swoją edukację na studiach magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Pedagogika o specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza.

Studia w krośnieńskiej uczelni rozpoczęłam trzy lata temu. Był to dla mnie czas, zarówno ciężkiej pracy nad sobą, wielogodzinnej nauki, ale także zdobywania nowych umiejętności i kompetencji społecznych. Zawsze z dużą ciekawością poznawczą uczestniczyłam w zajęciach zaproponowanych nam w ramach studiowanego kierunku. Były one prowadzone przez znanych profesorów, ale także magistrów praktyków. Przyjazna atmosfera panująca podczas zajęć sprzyjała pozyskiwaniu wiedzy.
Przez lata trwania mojej przygody z PWSZ w Krośnie miałam również możliwość bycia wolontariuszką w Polskim Związku Głuchych Koła Terenowego w Krośnie. Uczestniczyłam w czwartkowych spotkaniach uczestników, a także ukończyłam kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym. Miłością do pracy z osobami z wadami słuchu zaraził mnie ksiądz doktor Antonii Michno. Wyraz tego stanowi również moja praca licencjacka, która traktuje o problemach funkcjonowania dzieci z wadą słuchu w środowisku rodzinnym.


Byłam również organizatorką projektu dla dzieci z KAP Bardomed: ,,Podróżnikiem być”. Jest to mój autorki pomysł zajęć pedagogiczno- dydaktycznych, polegających na połączeniu myślenia dywergencyjnego z ruchem.
Przez dwa lata pełniłam rolę prezesa Koła Naukowego Twórczych Pedagogów, pod kierownictwem Pani magister Małgorzaty Wójcik. Wraz z koleżankami, brałam czynny udział w przygotowaniu projektów naukowych, organizacji zajęć rozwijających myślenie dywergencyjne oraz promocji współczesnej pedagogiki wśród lokalnego środowiska. Pod patronatem Koła Naukowego Twórczych Pedagogów miała także przyjemność czynnego udziału w następujących konferencjach: III Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych ,,Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca”,  II Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych, Doktorantów i Studentów pt.„Pedagogika i praca socjalna w cyklu życia.  Człowiek. Rodzina. Społeczeństwo”. Pokłosiem wyżej wymienionych konferencji są następujące artykuły mojego współautorstwa: ,,Jak przebiega socjalizacja w klasie szkolnej? Doniesienia z badań socjometrycznych na przykładzie klasy IV”, ,,Samodzielne życie nastolatków – kontakty z rodziną, cele życiowe”.
Wraz z koleżankami wzięłam również czynny udział w Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej ,,Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży”. Tematem wystąpienia, a także późniejszej publikacji był: ,,Seksting wśród młodzieży- niewinna zabawa czy poważne zagrożenie?”.
Pod kierownictwem dr Beaty Zięby brałam udział w konferencji naukowej na Ukrainie, która zaowocowała artykułem pt. ,, Samotne rodzicielstwo – specyfika roli kobiecej i męskiej”.


Studia były dla mnie cudownym okresem owocnej pracy, a także dobrej zabawy. Wielokrotnie reprezentowałam uczelnię w murach krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych, brałam aktywny udział w Juwenaliach, a także Nocach Nauki, Dniach Pedagogiki czy Festiwalu Nauki.
Po trzech latach nauki nadszedł dzień obrony mojej pracy licencjackiej. Towarzyszył temu mobilizujący stres, wyczekiwanie i uśmiech, ponieważ wiedziałam, że jestem w pełni przygotowana, dzięki pracy jaką włożyłam w nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w wybranym przeze mnie zawodzie.
Pragnę wszystkich, którzy poważnie myślą o pracy z ludźmi, zachęcić do podjęcia studiów na kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Z wielkim sentymentem będę wspominała moich wykładowców, a także koleżanki z Koła Naukowego, którzy wpłynęli na ukształtowanie się mojej ścieżki kariery. „

Barbara Szetela