Automatyczne defibrylatory zewnętrzne na terenie PANS w Krośnie

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie społeczności lokalnej i akademickiej, w budynkach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie zamontowane zostały urządzenia AED (ang. Automated External Defibrillator), czyli automatyczne defibrylatory zewnętrzne.

AED – to sprzęt wykorzystywany w przypadku nagłego zatrzymania krążenia analizujący rytm serca, który podejmuje decyzje o konieczności defibrylacji, czyli wyładowania impulsu elektrycznego przywracającego prawidłową jego pracę. W połączeniu z resuscytacją krążeniowo-oddechową jest jedynym sposobem na uratowanie życia w przypadku NZK.

Instrukcja obsługi jest bardzo prosta. Po uruchomieniu urządzenia, defibrylator dzięki słownemu instruktażowi powie nam, co mamy robić i jakie wdrożyć postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Pamiętajmy, że użycie defibrylatora AED zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie do 75 proc., pod warunkiem, że sprzęt zostanie użyty jak niezwłocznie od momentu zatrzymania krążenia.

Swobodny dostęp do takich urządzeń i ich użycie w połączeniu z prowadzoną resuscytacją ma kluczowy wpływ na przeżycie incydentu nagłego zatrzymania krążenia. Wówczas liczy się każda minuta. Ważne, żeby defibrylator znajdował się w bliskiej odległości od miejsca zdarzenia i by łatwo go było znaleźć. Uczelnia umieściła urządzenia w różnych lokalizacjach, tworząc sukcesywnie jak najszczelniejszą sieć bezpieczeństwa.

Defibrylatory znajdują się w poszczególnych kampusach uczelni i dostępne są w godzinach pracy uczelni:

  1. Rektorat, Rynek 1 (parter)
  2. Kampus Humanistyczny, ul. Kazimierza Wielkiego 8 (portiernia)
  3. Kampus Politechniczny, ul. J. Dmochowskiego 12 (portiernia)
  4. Kampus Techniczny, ul. Żwirki i Wigury 9a (portiernia)
  5. Kampus Sportowo-dydaktyczny, ul. S. Wyspiańskiego 12 (portiernia)