Anna Dereń

„Studia w PWSZ w Krośnie były czasem, który bardzo dobrze wspominam do dziś. Skończyłam studia w lutym 2016 roku na kierunku Inżynieria środowiska o specjalności: Instalacje sanitarne i technologiczne. Gdy zdałam maturę nie miałam wybranej drogi, którą chciałabym podążać. Przeglądając oferty szkół wyższych trafiłam na uczelnię w Krośnie i zainteresowałam się kierunkiem, który ukończyłam. Aktualnie kontynuuje naukę o tym samym kierunku na Politechnice Rzeszowskiej.

             Przez członkostwo w chórze uczelnianym brałam udział w konkursach oraz uroczystościach organizowanych przez PWSZ. Studia w Krośnie dawały dużo satysfakcji, poznałam wiele wspaniałych osób, z którymi ciągle utrzymujemy kontakty.”

Anna Dereń