Akademickie Forum Turystyki – 21 marca 2024

21 marca 2024 roku – w pierwszy dzień wiosny – w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, w auli Kampusu Politechnicznego, przy ul F. Dmochowskiego 12, odbędzie się:

Akademickie Forum Turystyki

Celem Forum będzie przede wszystkim skierowanie uwagi na wyzwania z jakimi światowy i polski przemysł turystyczny mierzyć się musi w niełatwych realiach współczesnego świata. Zadaniem spotkania będzie również wskazanie na potencjał turystyczny Polski południowo-wschodniej oraz wynikające stąd potrzeby regionu w zakresie kształcenia personelu dla branży turystycznej i hotelarskiej.

Początkiem 2024 roku Światowa Organizacja Turystyczna (UNWTO) przedstawiła prognozę wskazującą, że światowa gospodarka turystyczna w roku 2024, po kilku latach znaczącego regresu wywołanego pandemią, powinna wrócić do poziomu z roku 2019.

Forum podejmie również próbę odpowiedzi na pytanie, czy – po kilku latach pandemii i konfliktu zbrojnego w sąsiedniej Ukrainie – gospodarka turystyczna Polski wraca już na tory dynamicznego wzrostu.

* * *

Forum Turystyki skierowane jest do osób młodych, studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń, promocja absolwentów Uczelni, inspirowanie do podejmowania studiów w zakresie turystyki oraz pracy w branży turystycznej i hotelarskiej.

Podczas spotkania będziemy chcieli zwrócić uwagę na znaczenie praktycznego modelu kształcenia kadry turystycznej oraz wykazać dlaczego kierunek Turystyka i rekreacja, adresowany do osób młodych i kreatywnych, warto studiować właśnie w Krośnie.

                                                                               dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. PANS
Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji

Chęć udziału w Forum prosimy zgłaszać drogą mailową, do dnia 18 marca 2024, na adres: piotr.lopatkiewicz@pans.krosno.pl

W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy Uczelni, Szkoły lub Instytucji, nazwisko wykładowcy, nauczyciela, lub osoby reprezentującej Instytucję oraz przybliżonej liczby uczestników (studentów, uczniów, pracowników).

3_Plakat-Akademickiego-Forum-Turystyki_2024Pobierz

2_Program-Akademickiego-Forum-TurystykiPobierz