Akademia_CYBER.MIL w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie

W ramach inauguracji projektu Akademia_CYBER.MIL w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie zapraszamy na Wojskowe Dni Otwarte, które odbędą się 12 października w godz. 10.00 – 15.00 w Kampusie Technicznym przy ul. Jerzego Dmochowskiego 12.
Podczas Wojskowych Dni Otwartych będzie można m.in. z bliska zobaczyć nowoczesny sprzęt wojskowy, wysłuchać wykładów na temat cyberbezpieczeństwa, sprawdzić swoje umiejętności na strzelnicy wirtualnej, czy wejść do symulatora dachowania. Uczniowie oddziałów przygotowania wojskowego zaprezentują swoje umiejętności w zakresie musztry paradnej. Obecni będą również podchorążowie z Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, którzy na co dzień zajmują się problematyką cyberbezpieczeństwa. Będzie można również skosztować wojskowej grochówki.
Akademia_CYBER.MIL to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej, obejmujący wsparcie cywilnych uczelni publicznych w realizacji programów kształcenia na kierunkach technicznych, związanych
z obronnością państwa, przygotowaniem profesjonalnych kadr na potrzeby instytucji administracji państwowej oraz wojskowej w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wsparcie adresowane jest do cywilnych uczelni publicznych, w szczególności uczelni zawodowych, działających w ośrodkach miejskich (do 100 tys. mieszkańców), które prowadzą kształcenie na kierunkach technicznych, związanych z informatyką i cyberbezpieczeństwem.

Akademia_CYBER.MIL umożliwi najlepszym studentom odbywanie praktyk studenckich
w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej i instytucjach podległych, które w swojej codziennej działalności zajmują się problematyką związaną z IT. Na wydarzenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką cyberbezpieczeństwa i sympatyków wojska.
Wstęp jest bezpłatny.