Akademia Młodych – Regulamin

Zarządzenie Nr 63/23 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zasad funkcjonowania Akademii Młodych przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie