Absolwenci – Dołącz do nas

Szanowni Państwo
Absolwenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie,

Grupa Absolwentów PANS w Krośnie jest (nieformalną) organizacją zrzeszającą absolwentów naszej uczelni, stwarzającą możliwości odnowienia znajomości oraz integrowania się ze środowiskiem absolwentów uczelni.

Działalność Grupy Absolwentów PANS w Krośnie ma na celu:

  • stworzenie bazy informacyjnej  dającej naszym Absolwentom możliwość wymiany doświadczeń zawodowych a także utrwalenia kontaktów,
  • wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej Absolwentów PANS w Krośnie,
  •  kształtowanie i wzmacnianie relacji ze środowiskiem lokalnym, społeczno-gospodarczym  oraz instytucjami
  •  wspieranie inicjatyw podjętych przez Absolwentów PANS w Krośnie,
  • organizację różnych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych
  • informowanie o przedsięwzięciach podjętych przez uczelnię, w tym sportowych i rekreacyjnych promujących zdrowie i sport

Chcielibyśmy również zachęcić naszych Absolwentów do wyrażania opinii dotyczących tworzenia nowych kierunków studiów, a także do modyfikowania programów kształcenia w oparciu o zdobyte doświadczenie zawodowe.

Kontakt:
Grupa Absolwentów PANS w Krośnie
ul. Rynek 1 (bud. Rektoratu)
38-400 Krosno
e-mail: absolwent@pans.krosno.pl