Absolwenci KPU w Krośnie – Dołączcie do Nas

Absolwenci Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Pamiętacie czas spędzony na uczelni?

Chcecie odnowić kontakty ze znajomymi ze studiów?

Chcenie aktywnie uczestniczyć w działaniach Grupy Absolwentów?

Z wielką radością chcielibyśmy przekazać Wam informację, że w roku akademickim 2019/2020 wznawia działalność Grupa Absolwentów przy PWSZ w Krośnie. Grupa Absolwentów PWSZ w Krośnie jest nieformalną organizacją zrzeszającą absolwentów naszej uczelni, stwarzającą możliwości odnowienia znajomości oraz integrowania się ze środowiskiem absolwentów uczelni.

Grupa Absolwentów na FaceBook

Działalność Grupy Absolwentów PWSZ w Krośnie ma na celu m.in. utrwalenie kontaktów, organizację różnych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, w tym organizowanych przez uczelnię przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych promujących zdrowie i sport, kształtowanie i wzmacnianie relacji ze środowiskiem lokalnym, a także wspieranie inicjatyw podjętych przez Absolwentów PWSZ w Krośnie.

Absolwenci PWSZ w Krośnie, dołączcie do nas. Chcemy być silną, zmotywowaną grupą podejmującą wiele wspólnych inicjatyw. Czekamy na wasze pomysły, propozycje
i zapraszamy do aktywnej działalności w Grupie.

Przekażcie informacje dalej, niech nas będzie jak najwięcej!