Praktyki zawodowe


Dokumenty dla cyklu 2021-2024 (poprawione wg zaleceń PKA)

Kierunkowy program praktyk – dostępny wkrótce

Dokumenty do pobrania – dokumentacja praktyk

Karty weryfikacji efektów uczenia się (wypełnione) – dostępne wkrótce

Lista szkół

Lista firm i instytucji


Dokumenty dla cyklu 2022-2025 (poprawione wg zaleceń PKA)

Kierunkowy program praktyk – dostępny wkrótce

Dokumenty do pobrania – dokumentacja praktyk

Karty weryfikacji efektów uczenia się (wypełnione) – dostępne wkrótce

Lista szkół

Lista firm i instytucji


Dokumenty dla cyklu 2023-2026

Kierunkowy program praktyk

Dokumenty do pobrania – dokumentacja praktyk

Karty weryfikacji efektów uczenia się (wypełnione)

Lista szkół

Lista firm i instytucji