konfeFA
konfeFA
konfeFA
konfeFA
PlayPause
previous arrow
next arrow

Językoznawstwo Kognitywne w roku 2023

13-15 września 2023 r.

Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium oraz Instytut Humanistyczny Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie zapraszają na międzynarodową konferencję pt.: Językoznawstwo Kognitywne w roku 2023, która odbędzie się w dniach 13-15 września 2023 roku w Krośnie pod hasłem:

Applied Cognition: Thought and Action

Stosowane językoznawstwo kognitywne: Myślenie i działanie.

Przez pół wieku swojej historii językoznawstwo kognitywne doczekało się szeregu szkół ze swoimi mistrzami, ogromnego rozwoju teorii i terminologii, powstały podręczniki, prowadzone są uniwersyteckie kursy podstawowe i specjalistyczne, które weszły do kanonu nauczania językoznawstwa. Można przy tym nawet powiedzieć, że stało się międzynarodową szkołą myślenia o historii i teraźniejszości języka, o procesach zmian językowych, jego figuratywności. Systematycznie zaczęło rozszerzać swoje zainteresowanie od zdania do dyskursu i poetyki, w stronę multimodalności, multimedialności i korpusowości badań, jak też rozszerzać się poza język angielski i języki indoeuropejskie. Źródłem jego sukcesu jest przy tym przyswojenie dotychczasowych dokonań badań nad językiem i próba stworzenia jednorodnego, a zarazem policentrycznego podejścia.

W tej edycji konferencji proponujemy zastanowić się nad praktycznymi zastosowaniami odkryć językoznawstwa kognitywnego zwłaszcza w wymiarze edukacyjnym oraz w badaniach nad dyskursem publicznym. Zachęcamy również do nadsyłania zgłoszeń na inne tematy z zakresu językoznawstwa kognitywnego

Językami konferencji są język polski i angielski.

Konferencja planowana jest w formie stacjonarnej. Istnieje jednak możliwość udziału zdalnego – po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorami.

Planowana jest publikacja wybranych artykułów w czasopiśmie LaMiCuS (Language, Mind, Culture and Society), które ukazuje się w formacie elektronicznym pod patronatem PTJK, wydanie numeru specjalnego w innym czasopiśmie oraz wydanie monografii wieloautorskiej w wydawnictwie zagranicznym.

Nad konferencją objął patronat JM Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, prof. Zbigniew Barabasz.