Erasmus+ Programme


  • ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ERASMUS+
    Dzięki zagranicznym studiom w ramach programu Erasmus+ można poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i międzykulturowe, jak również zdobyć bardzo cenione przez pracodawców soft skills (komunikatywność, asertywność, kreatywność, odporność na stres, kompetencje przywódcze, umiejętność zarówno współpracy z innymi ludźmi, jak i pracy samodzielnej oraz zarządzanie czasem).
  • Erasmus students – 2019/20 winter semester
    My Unforgettable Moments   Poland has been a European country since 2014. It is located east of Germany,  north of Slovakia, and west of Russia, Lithuania and  Belarus. Its form of government is the republic and its capital is Warsaw. In addition, the currency is Ziloty and their mother tongue is Polish. Its climate is as […]
    Read More