Kursy telekonferencyjne

Program Global Understanding

Oblicza wielokulturowości

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych jest członkiem organizacji Global Partners in Education (GPE), działającej przy East Carolina University, jednym z naszych uniwersytetów partnerskich w USA. GPE jest organizacją o globalnym zasięgu, skupiającą 49 instytucji z 31 krajów. W ciągu ostatnich 15 lat w programach organizowanych przez GPE wzięło udział 27000 studentów.

W trakcie kursu Global Understanding studenci z Krosna współpracują ze studentami z dwoch różnych krajów. Z każdą grupą pracują przez trzy tygodnie i w tym czasie odbywają sześć wideokonferencji. Podczas spotkań rozmawiają m.in. o życiu studenckim, rodzinie, sensie życia, religii, stereotypach i uprzedzeniach. Struktura kursu sprzyja budowaniu relacji w czasie zajęć oraz poza nimi. Każdy student współpracuje z partnerem z zagranicy, z którym  przygotowuje wspólny projekt. Podczas pracy nad projektem, studenci muszą poradzić sobie z różnicami czasu i różnicami kulturowymi.

W ciągu wielu lat uczestnictwa uczelni w programie studenci PANS w Krośnie współpracowali m.in. ze studentami z USA, Chin, Indii, Pakistanu, Algierii, Libanu, Rosji, Macedonii, Niemiec, Francji, Malezji, Peru, Meksyku, Kolumbii oraz Nigerii.

Dla wszystkich członków GPE, poza partnerami z USA, język angielski jest językiem obcym. Uczestnicy programu studiują na różnych kierunkach, takich jak biznes, ekonomia, nauki społeczne, matematyka, inżynieria, medycyna czy pedagogika. Dzięki tej różnorodności, studenci z Krosna mogą poznać różne spojrzenia na świat i poszerzyć swoje horyzonty.

Program Global Understanding stwarza przyjazne warunki, w których studenci pewnie  wkraczają w świat komunikacji międzykulturowej i zdobywają umiejętności niezbędne do porozumiewania się w globalnym społeczeństwie. Biorąc udział w kursie, studenci poznają różne kultury poprzez interakcje z rówieśnikami, w trakcie których rozmawiają o sprawach, które ich interesują. Ucząc się komunikować z ludźmi z różnych miejsc, rozwijają kompetencje komunikacyjne w praktyce i nabywają umiejętności niezbędnych do świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie.

W 2015 roku PWSZ w Krośnie otrzymał od GPE nagrodę Global Centre of Excellence za pracę włożoną w prowadzenie i rozwój programu Global Understanding. Nauczyciele z Krosna byli też kilkakrotnie nominowani do nagrody Rosina Chia Award for Excellence in Teaching. Koordynatorem programu w PANS w Krośnie jest mgr Katarzyna Dziemian.