Nabór wniosków: Wyjazdy na studia semestr zimowy 2024/2025 ze stypendium programu Erasmus+

Zapraszamy studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie do składania wniosków o przyznanie stypendium na realizację mobilności w ramach programu Erasmus+.

Lista uczelni, do których można przeprowadzić wyjazd

Wnioski należy składać w formie ELEKTRONICZNEJ za pośrednictwem portalu USOS w terminie do 30 kwietnia br.

Instrukcja składania wniosków o wyjazd w portalu USOS

Przypominamy, że podczas kwalifikacji obowiązują kryteria określone w Regulaminie realizacji programu Erasmus+ w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie (Zarządzenie 56/23).

Link do regulaminu

Podczas wyjazdu student może liczyć na stypendium z tytułu wyjazdu na studia w ramach programu ERASMUS. Kwota przyznanego stypendium zależy od faktycznej długości mobilności, indywidualnych warunków studenta (mniejsze szanse), oraz od docelowego kraju.

Na wszelkie pytania w sprawie wyjazdów odpowie mgr inż. Patryk Soliński

Dział rozwoju, sekcja ds. współpracy międzynarodowej

Rynek 1, pok. 04

Tel. 13 43 755 15, e-mail: iro@pans.krosno.pl